Shop Doneer

Jij bent de schat

Leestijd: 2 min.
In onze studie tot nu toe hebben we gekeken naar de wonderbaarlijke manier waarop God ons gevormd en bestemd heeft tot geest, ziel en lichaam, zodat Zijn doelen met ons leven worden vervuld. Hoe ver we ook af lijken te zijn van Zijn ideaal, we moeten onthouden dat God de eeuwige levensadem die Hij blies in dat lichaam van klei, nooit heeft opgegeven. Uiteindelijk stuurt Hij Jezus om die adem, die levensgeest, terug te brengen tot Hemzelf. In Mattheüs 13:44 zegt Jezus: Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Denkend aan de geschiedenis van het Midden Oosten, stel ik me voor hoe die schat in de akker verborgen raakte. Waarschijnlijk is er op een dag een leger het land binnengevallen. Een man die bang was om zijn bezittingen te verliezen, ging vlug naar zijn akker en verborg zijn schat. Maar wie weet wat er daarna gebeurd is? De vijand kan zijn dorp hebben aangevallen en hem voor altijd hebben weggevoerd. Hij kwam nooit terug, terwijl de schat daar maar begraven lag in die akker. Jaren later komt er een andere man langs en bij toeval ontdekt hij de schat. De man is heel slim en vertelt niemand over het voorval. Hij verstopt de schat en dekt haar onopvallend weer af. Dan gaat hij weg en koopt de akker alsof het gewoon een normaal stuk land is. Omdat hij de akker zo graag wil, betaalt hij misschien zelfs een beetje een buitensporige prijs. De mensen verbazen zich. "Waarom koopt hij die akker? Er groeit niks op die akker. Ze is lang niet waard wat hij ervoor betaald heeft." Maar als hij de akker eenmaal bezit, dan graaft hij de schat op. En dan begrijpen de mensen waarom hij haar gekocht heeft. Er zijn vaak verschillende manieren om een gelijkenis uit te leggen, maar ik wil je graag mijn uitleg geven. De man die de akker kocht is Jezus. De gelijkenis vertelt ons zelf al dat de akker de wereld is. Jezus stierf voor die hele wereld, dus betaalde Hij de prijs voor de hele wereld. Maar het is niet de wereld die Hij wil: het is de schat in de akker. Wat of wie is die schat? Gods volk. Jezus was bereid de volle prijs te betalen voor een ogenschijnlijk waardeloze akker, alleen om de schat te verkrijgen: jou en mij. Dat is hoeveel Hij om ons geeft. Dat is hoe hoog Hij over jou en mij denkt. Dat is hoeveel wij voor Hem betekenen. We zijn niet onbelangrijk, we zijn niet waardeloos. We zijn onbeschrijfelijk waardevol. We zijn zo waardevol dat Jezus Zijn leven gaf om ons te verkrijgen.
Heer, dank U wel dat U mij waardevol vindt, zo waardevol, dat U de hoogst denkbare prijs betaalde, ook voor mij: Uw eigen leven. Voor U ben ik een kostbare schat, U vindt mij de moeite waard om Uw leven voor te geven. Ik wil die waarheid laten doordringen in mijn hart. Amen.