sluit
Shop Doneer

Jij kunt Gods tempel zijn!

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 48

De tempel van God onderscheidt zich van elke andere plaats in het universum, omdat het een plaats is waar het maar om één ding gaat: God in Zijn glorie. Alles in de tempel geeft Hem de eer. Niet alleen de mensen, niet alleen de engelen, niet alleen degenen die aanbidden, maar ook alle voorwerpen en het gebouw zelf. Alles roept uit: ‘Hem zij de eer!’
Vervolgens lezen we: ‘O God, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel’. Dit zijn niet alleen woorden die glorie aan God toeschrijven, maar het is de innerlijke overtuiging van iemand die in oprechte aanbidding is. Zijn gedachten zijn op God gericht, op Gods goedertierenheid, op Zijn trouw en genade.
Dit houdt in dat de tempel van God op elke plaats kan zijn waar dit onze gerichtheid is; waar we helemaal, met ons hele hart, zijn gericht op Gods eer. En als dat zo is, als ons hele wezen roept ‘Glorie aan God’, als al onze gedachten op Hem zijn gericht terwijl we nadenken over Hem, dan wordt de plek waar wij ons bevinden een tempel van God. Die tempel kan onze auto zijn, of onze keuken – in welke ruimte je ook bent, het wordt een tempel omdat alles Hem eer brengt, en elke gedachte en overweging is gericht op de persoon van de Heer.
Dat betekent het dus om en tempel van de Heer te zijn. En bedenk dat jij en ik daartoe geroepen zijn.


Hemelse Heer, ik wil elke dag, in iedere ruimte waar ik ben, Uw heerlijkheid en goedheid gedenken en U prijzen met mijn hele hart! Dank U voor de onvoorstelbaar hoge prijs die Uw Zoon Jezus betaald heeft om mij en miljoenen anderen te maken tot tempels van Uw heerlijkheid! Amen.