Shop Doneer

Juist nu leven als zout en licht!

Leestijd: 2 min.
Gisteren concludeerden we dat we onze positie in Christus mogen innemen, en de geestelijke wapens van eenheid, gebed en vasten mogen aanwenden om in de geestelijke wereld ruim baan te maken voor de bouw van Gods Koninkrijk in Jezus' machtige naam. Naast de drie genoemde wapens keken we in recente overdenkingen ook nog naar de aanvullende wapens die Gods Woord openbaart en die ons als gelovigen ter beschikking staan.
Ten eerste ons getuigenis, in vervulling van Jezus' laatste instructies aan Zijn discipelen voordat Hij naar de hemel opsteeg: ,,...en u zult Mijn getuigen zijn...tot aan het uiterste van de aarde" (Handelingen 1:8).
Het tweede wapen vinden we in het merkteken dat wij als nieuwtestamentische christenen dragen; besnijdenis van ons hart, die erin resulteert dat we God aanbidden in de Geest en ons verheugen in Christus Jezus. (zie Filippenzen 3:3). Met het wapen van lofprijs ontketenen we de kracht van proclamatie. Met de belijdenis van onze mond roemen we voortdurend in de Here Jezus! Zo maken we Hem groot, midden in deze wereld waarin zo vele andere geestelijke machten zich groot opblazen om mensen te overheersen en domineren. Maar als wij Jezus groot maken - hiertoe gedrongen door de Heilige Geest, dan wordt Hij ook groot in onze situatie en omgeving, en dan zal het zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept (of groot maakt) zal worden gered! (zie Rom. 10:13)
Door ons getuigenis en onze lofprijs verhogen we de Here Jezus, Die zei: ,,En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken" (Johannes 12:32). Dit is het hoofddoel van ons bestaan. Al het andere is maar bijkomstig. We kunnen misschien hier zijn om een gezin groot te brengen, de kost te verdienen, een bepaald beroep of bepaalde benoeming te vervullen, en andere normale aspecten van het leven te ervaren. Maar dat zijn allemaal slechts bijkomstigheden. Het hoofddoel van een kind van God is dat hij een getuige is van de Here Jezus Christus en Hem op zo'n manier te verhogen en eer te brengen, dat Hij door de Geest alle mensen tot Zich kan trekken. Ons doel is dat de hele wereld de aantrekkende kracht van de Here Jezus Christus gaat ervaren.
Elke keer als ik Psalm 55 lees, word ik eraan herinnerd dat we leven in het laatst van de dagen, een tijd van toenemende druk en conflict, waarin juist dat getuigenis van Jezus die redt, zo belangrijk is. Laten we even kijken naar deze psalm. David schreef dit in een tijd van conflict en zei:
Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou overnachten in de woestijn. Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm. (Psalm 55:8-9)
Ik geloof dat veel mensen in deze tijd zich kunnen voelen zoals David en bij zichzelf denken: ik wil weg uit deze situatie, maar er is geen uitweg. Ik moet het maar aanvaarden en doorgaan door het aan te pakken. Ik wil je oproepen: Juist in deze tijd kunnen we bemoedigd zijn, want alle tumult van deze wereld bewijst alleen maar dat Gods Woord eeuwig waar is, en accuraat en relevant door deze tijd.

O, Heer Jezus, wat verlang ik ernaar om in deze duistere tijd te leven als zout en licht! Dank U Heer, dat ik met vele geestelijke broers en zussen in eenparigheid van geest mag samenkomen rondom Uw machtige naam, Heer Jezus. Zo zullen we in staat zijn om Uw getuigen te zijn in deze tijd! Amen.