sluit
Shop Doneer

Kenmerken van het wierookaltaar

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we naar zes andere kenmerken van het gouden wierookaltaar, dat staat voor onze aanbidding in het heilige. Een tweede kenmerk is het volgende: zoals de tafel voor het toonbrood werd beschermd door twee kroonlijsten, zo wordt het reukofferaltaar beschermd door één kroonlijst. Welke? Door welke krans worden onze emoties beschermd? Niets anders dan zelfbeheersing. Onthoud altijd dat jij zelf leiding geeft aan je emoties. Zorg ervoor dat ze niet de leiding van je overnemen.

Ten derde symboliseert het vuur van het wierookaltaar de intensiteit, de zuiverheid en de passie van de ziel. God wil niet dat we emotieloos zijn, maar gepassioneerde mensen. Het moet echter wel beheerste, gelouterde, bestuurde passie zijn. Kate Booth-Clibborn, de dochter van William Booth (oprichter van het Leger des Heils) zei: ,,Jezus houdt gepassioneerd van ons, en Hij wil dat we Hem vol passie liefhebben.” Passie is een deel van heiligheid, maar het moet in de juiste verhouding staan door zelfbeheersing.

Het vierde aspect van het gouden altaar was de wierook, die spreekt van de toewijding die gaat geuren door de vuurproef. Hars is een zwarte, onaantrekkelijke klomp, totdat je het op het vuur legt. Dan gaat het heerlijk ruiken. Honing daarentegen is zoet en lekker, totdat je het op het vuur legt. Dan wordt het kleverige, zwarte, stinkende troep. Daarom heeft God gezegd dat Hij geen honing wil zien op de vuuroffers voor de Heer (zie Leviticus 2:11). Geen zoete woorden of mooie zinnen, als het de vuurproef niet kan doorstaan.

Het vijfde kenmerk was de rook die van het altaar opsteeg. De witte rook is mooi en geurig, en een uiting van verering door aanbidding en lofprijs.

In de zesde plaats moesten de hoorns van het altaar gezuiverd worden met het bloed van het offerdier dat op de jaarlijkse grote verzoendag werd geofferd. Met andere woorden, onze aanbidding moet altijd een erkenning zijn van het feit dat we alleen door het bloed van Jezus toegang hebben tot de Vader. Als we ooit aanbidding offeren die niet door het bloed van Jezus is gegaan, is ze volstrekt onaanvaardbaar voor God. Het altaar moest gereinigd worden met bloed. Het was het hoogste voorwerp. De hoorns maakten het altaar ongeveer net zo hoog als de cherubim op het deksel van de ark. Dus als we ons uitstrekken naar lofprijs en aanbidding, klimmen we omhoog als de rook van het altaar, naar de hoogste geestelijke niveaus.

Tenslotte, als zevende kenmerk, is het aanbiddingsaltaar de doorgang van de ziel naar de geest, van het heilige naar het allerheiligste. Er is geen andere toegangsweg dan de weg van lofprijs, verering en aanbidding.

Gebed van de dag

Hoog verheven Heer, Eeuwige Vader, zo nader ik die binnenste plaats van heiligheid met een juiste, geheiligde houding. Mijn wil, verstand en gevoel is onderworpen zoals U het wilt, Heer. Maak mij klaar om daadwerkelijk in Uw aanwezigheid binnen te komen en de ware aanbidding te leren kennen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Brano, Oost Europa directeur van DPM, heeft onlangs verschillende christelijke leiders in Slowakije ontmoet en hoorde dat als gevolg van het covid-19 virus veel gelovigen verlamd van angst zijn geraakt toen ze zich door de maatregel ‘afstand houden’ moesten terugtrekken van hun kerken, en het contact verloren. Bid dat God Dereks onderwijs zal gebruiken en hen zal helpen hun geloof in de bescherming van de Heer te vernieuwen, en het vertrouwen weer terug te krijgen door Zijn Woord.
  • Bid om een toenemende vraag naar Dereks onderwijs door de geestelijke leiders.