Shop Doneer

Kijken met röntgenogen

Leestijd: 2 min.
God is één en toch ook meer dan één . In het begin schiep God.. (Genesis 1:1). Het woord dat hier voor God wordt gebruikt is Elohim. Dit is een meervoudsvorm, maar het werkwoord 'schiep' is enkelvoudig. Verderop in de Bijbel worden de drie Personen onthuld waaruit God bestaat: Vader, Zoon en Heilige Geest. Drieënig: Hij is drie, maar toch één. Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. (Genesis 1:26) De menselijke persoonlijkheid is ook drieënig, geschapen naar de gelijkenis van een drieënige God. De complete menselijke persoonlijkheid - de drie delen van onze natuur - zijn te vinden in 1 Thessalonicenzen 5:23. Het maakt deel uit van een gebed dat Paulus uitspreekt over de gelovigen aan wie hij schrijft: En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Paulus heeft het over drie elementen: de geest (die direct contact heeft met God), de ziel (degene die beslissingen maakt, voelt en denkt) en het lichaam (de zichtbare, fysieke natuur). Alleen Gods Woord kan laten zien hoe we echt van binnen zijn. We zouden kunnen zeggen dat Gods Woord met röntgenogen kijkt. Daarom heb ik wel eens gezegd: ,,Terwijl jij je Bijbel leest, leest jouw Bijbel ook jou!'' Ze laat ons dingen zien over onszelf die we niet met gewone ogen kunnen zien. Deze waarheid wordt beschreven in het boek Hebreeën: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebreeën 4:12-13)

Gods röntgenspiegel komt zelfs binnen bij meest onzichtbare deel van ieder mens: ziel en geest. Niemand kan echt weten hoe zijn binnenste natuur eruit ziet en hoe de onderdelen ervan onderling verbonden zijn, zonder de spiegel van Gods Woord. Alleen de Bijbel kan een scheiding aanbrengen tussen ziel en geest, en onthullen wat er aanwezig is. Vele psychologische wetenschappers hebben al pogingen gedaan om te begrijpen wie we zijn en waarom we zo zijn. Maar neem van mij aan dat niemand van hen een efficiënt en bevredigend antwoord gevonden heeft buiten de openbaring van de Bijbel om. De Bijbel is zonder twijfel de enige nauwkeurige bron waardoor we dit kunnen gaan begrijpen. Menselijke wijsheid verwart alleen maar. Maar als we in geloof in de spiegel van Gods Woord kijken, dan - en alleen dan - kunnen we leren ons eigen wezen te begrijpen.
Dank U Heer, dat U mij door en door kent, en dat U onmetelijk veel van mij houdt. Uw Woord dringt diep door tot in mijn geest en ziel. Ik kies ervoor om in Uw Woord mijzelf te leren kennen en begrijpen. Door Uw Woord wil ik leren hoe waardevol U mij vindt èn leren waarin ik groeien mag. Amen.