Shop Doneer

Koninklijke taken

Leestijd: 3 min.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Om ons goed te kunnen voorbereiden op het bruiloftsmaal van het Lam, moeten we de basis begrijpen van wat God van de kerk vraagt. De verantwoordelijkheid van de kerk heeft betrekking op onze verschillende opdrachten die te maken hebben met de vestiging van Gods Koninkrijk.

Als het Nieuwe Testament spreekt over het evangelie, wordt het bijna altijd ‘het evangelie van het Koninkrijk’ genoemd. Het evangelie is het goede nieuws dat God zijn Koninkrijk gaat vestigen op aarde.

Ten aanzien van dat goede nieuws hebben we drie primaire verantwoordelijkheden:

1. We moeten het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigen. Verkondigen is hetzelfde als proclameren – we spreken uit Gods Woord, zijn Koninkrijk proclameren en anderen vertellen over Gods grote daden. Hiertoe zijn we geroepen als Koninklijke priesters (zie 1 Petrus 2:9).

2. We moeten het Koninkrijk laten zien in ons maatschappelijke leven. Dit betekent dat wij de mensen laten zien — door de manier waarop wij leven en met elkaar omgaan— hoe het Koninkrijk van God eruitziet, want het Koninkrijk van God is al in ons.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14: 17). Zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om het Koninkrijk te laten zien. Wij zijn verplicht, niet alleen individueel, maar meer nog gezamenlijk, om aan de hele wereld het karakter van Gods Koninkrijk te laten zien door onze manier van leven — een leven van gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.

3. Onze derde verantwoordelijkheid is de weg voor te bereiden voor de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Onze hoogste roeping is om zijn vertegenwoordigers te zijn en onszelf op één lijn te stellen met Gods doeleinden.

In de komende dagen zullen we stilstaan bij de vraag hoe wij de weg voorbereiden om de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde te bespoedigen, maar neem vandaag de tijd om de drie bovenstaande punten te overdenken. Bij het zoeken naar je roeping, vormen ze namelijk drie belangrijke uitgangspunten die je nooit uit het oog mag verliezen. Lees ze daarom nog eens, en vraag de Heilige Geest om duidelijk te maken wat ze voor jou persoonlijke situatie betekenen.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij vandaag opnieuw bewust maakt dat U bezig bent met Uw Koninkrijk te vestigen hier op aarde. En ik mag door de Heere Jezus deel uitmaken van dat plan, dat is bijna onbegrijpelijk! Ik prijs U daarvoor! Help mij Uw goede nieuws te delen, Uw gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Ik wil Uw doelen mijn doelen maken. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.