Shop Doneer

Leef je voor God of voor de wet?

Leestijd: 2 min.

De afgelopen dagen ontdekten we dat wij bevrijd zijn van de tegenwoordige kwade eeuw. Voor de tweede bevrijding gaan we terug naar Galaten 2:19. Deze tekst is voor veel gelovigen moeilijk te begrijpen. Ik heb vaak geprobeerd om christenen hiervan te overtuigen, maar weet in veel gevallen niet of ik erin geslaagd ben. Ik noem het de ‘bevrijding van de wet’.

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven.

Waarom zegt Paulus: Ik ben door de wet gestorven voor de wet? De wet heeft de doodstraf over mij uitgesproken. Maar toen ik in Christus ter dood was gebracht, betekende dat het einde van de wet. Het allerlaatste wat de wet iemand kan aandoen is hem ter dood brengen.

Als dat eenmaal gebeurd is, is hij vrij van de wet. Het doet er niet toe of je één moord of zestig moorden hebt gepleegd. Ter dood brengen is het enige wat de wet met je kan doen. Er is geen andere manier om onder de wet uit te komen, de dood is de enige mogelijkheid. En het geweldige van Gods genade is dat de terechtstelling twintig eeuwen al geleden heeft plaatsgevonden. Toen Jezus stierf, stierf ik in Hem. In mijn plaats onderging Hij de laatste straf van de wet, opdat ik vrij zou zijn van de eisen van de wet. In Kolossenzen 2 lazen we eerder al dat de wet aan het Kruis genageld is. De wet gaat niet verder dan het Kruis, ze kan je volgen tot aan het Kruis. De wet kan je vervolgen, je opjagen, beschuldigen en veroordelen, maar als je eenmaal voorbij het Kruis bent, ben je vrij van de wet. Er is geen veroordeling meer, het is voorbij.

Paulus zegt: Ik ben door de wet voor de wet gestorven, om voor God te leven. De betekenis daarvan is niet mis te verstaan. Als je voor de wet leeft, leef je niet voor God. Als je voor God leeft, leef je niet voor de wet. Leven voor allebei tegelijk is onmogelijk. Je kunt deze twee levenswijzen niet met elkaar combineren. Dit is een van de duidelijkste en meest herhaalde waarheden in het Nieuwe Testament.

Toch constateer ik dat massa’s christenen dit gewoonweg niet weten. Het shockeert ze zelfs als je het zegt. Waarschijnlijk komt het door mijn achtergrond als filosoof, maar direct nadat ik gered was, zag ik dit als waarschijnlijk het meest essentiële gegeven in het Nieuwe Testament: de relatie tussen wet en genade. Het is niet eenvoudig te begrijpen. Ik denk dat dat komt doordat wij niet op Gods manier denken. De genade op zichzelf is niet ingewikkeld, maar ze vereist een totale verandering in ons denken. Dat is waar we morgen naar gaan kijken.


Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, voor de heerlijke eenvoud van Uw genade! Maar dank U ook voor de radicale scheiding die hier beschreven wordt tussen enerzijds de wet, en anderzijds de genade. Leer mij Heer, om helemaal te vertrouwen op Uw genade, en helemaal niet meer – ook niet een klein beetje – op de wet. Ik leef mijn leven om in U helemaal te leven vanuit Uw genade!


Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Bid dat om de juiste mensen zich bij het team aansluiten, en om partners die met ons samenwerken om Dereks onderwijs op ruimere schaal te verspreiden; bid ook om wijsheid en eenheid voor ons leiderschap.
  • Bid dat we alle projecten die we dit jaar willen drukken, met succes kunnen afronden.