Shop Doneer

Leiden en regeren

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Abba Vader.
Paulus schreef in Romeinen 8:18:
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Als we willen regeren met Christus, dan moeten we bereid zijn om te lijden. In 2 Timoteüs 2:11-13 lezen we:
Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
We zien hier dus: als we volharden door het lijden heen, dan zullen we regeren. Maar als we Jezus Christus ontkennen, dan zal Hij ons ook niet kennen. Er komen momenten in ons leven dat we worden uitgedaagd om of met Hem te lijden, of Hem te verloochenen, en deze keuze wordt ons op diverse plaatsen helder geschilderd (zie bijvoorbeeld Handelingen 14:22; Filippenzen 1:29,30; 2 Thessalonicenzen 1:4-10).
Ik wil je graag een prachtig beeld beschrijven. De tekening is afgeleid van de tabernakel en de drie belangrijkste kleuren die in de tabernakel zijn gebruikt, namelijk blauw, paars en rood. (Met name in het gewaad van de hogepriester.) Blauw is een beeld van de hemel; rood is de kleur van de menselijke natuur en van bloed; paars is de volmaakte menging van blauw en rood, en spreekt van Christus als God die vlees werd. Het is een prachtig beeld van Jezus Christus, die zowel God is als mens, volmaakt gemengd in een nieuwe kleur.
Het belang van paars in de Bijbel is tweevoudig: het benadrukt koninklijkheid en lijden. Je kunt geen paars dragen in Gods koninkrijk als je het niet eerst op aarde draagt in het lijden. Als we lijden, dan zullen we regeren.

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik zal volharden als ik lijden ondervindt, opdat ik ook met U zal regeren. Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Papa Vader! Amen.