Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Leren liefhebben

Leestijd: 5 min.

Vele jaren geleden kwam ik op het spoor van de nauwe verbinding die er is tussen liefde, perfectie (ver-volmaking) en gehoorzaamheid. Ik ben een enig-kind geweest. Ik had geen broers of zussen en als gevolg daarvan had ik sterk de neiging mijn eigen koers te bepalen. Een van mijn vrienden zei me ooit dat ik de meest zelfstandige – zo je wilt: zelfgenoegzame - persoon was die hij ooit had ontmoet. Ik was gewoon niet gewend om anderen op sleeptouw te nemen of te dienen. Ik leidde mijn eigen levensweg. Ik had succes, zowel academisch als in andere opzichten, maar ik had nooit geleerd om ruimte te maken voor anderen. Ik had bijvoorbeeld ook nooit geleerd om mijn ‘speelgoed te delen’ of samen te spelen, want ik had niemand om samen mee te spelen. Ik doorliep het oude, Britse onderwijssysteem, dat eigenlijk neerkomt op ‘beter zijn’, ‘beter zijn’, ‘beter zijn’ dan anderen. Haal je tentamens, werk jezelf naar de top van je klas, en groei verder.

Toen ik de Heer Jezus leerde kennen, werd ik geconfronteerd met de waarheden die ik in dit boekje met je deel. Voor het eerst realiseerde ik me toen dat ik hopeloos achterliep op vele anderen in het opzicht van liefde, delen met anderen en onzelfzuchtigheid. Dus ik zocht de Heer ernstig en zei: ,,Heer, wat moet ik hieraan doen?’’ Ik geloof dat de Heer me toen een heel eenvoudig maar helder antwoord gaf, wat te vinden is in 1 Johannes 2:5:

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Ik zag dat dit Bijbelvers aan twee kanten snijdt. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:12 dat het Woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard en deze specifieke Bijbeltekst heeft twee kanten. Ten eerste, het bewijs dat je God liefhebt, is dat je je houdt aan Gods Woord. Jezus zei: ,,Hij die mijn geboden heeft en ze houdt, is het die Mij liefheeft.’’ (Johannes 14:21). Houd jezelf niet voor de gek; je houdt niet meer van God dan je van Zijn Woord houdt. Het punt waarop je Gods Woord ongehoorzaam bent, is het punt waarop je stopt God lief te hebben. Het bewijs dat je God liefhebt, is het feit dat je Zijn Woord gehoorzaamt.

Het tweede aspect is dat Gods Woord wordt ‘ver-volmaakt’ (of uitgewerkt) in jou. Het is niet alleen maar zo dat je Hem liefhebt door Zijn Woord te gehoorzamen, maar Hem gehoorzamen is ook de manier waarop Zijn liefde ver-volmaakt wordt in jou. Het woord ‘liefde’ dat in deze passage gebruikt wordt uit het Nieuwe Testament, is in het Grieks het woord ‘agape’. Dat is geen emotie. Het is niet zo dat je simpelweg liefde voelt. Nee, agape-liefde wordt als het ware diep in je karakter geplant en het drukt zich uit in de manier waarop je leeft.

Dus ik zei bij mezelf: ik voel me misschien niet altijd liefdevol, maar wat ik wel kan, is Gods Woord gehoorzamen. En vanaf dat moment heb ik dat principe nooit meer losgelaten. (Ik zal het aan anderen overlaten om te beoordelen hoezeer ik daarin ben geslaagd.) Mijn manier om de liefde van God te zoeken, is Zijn Woord te gehoorzamen.

Toen ik tot bekering kwam, heb ik mijn gedachten gevormd over de Bijbel. Ik was beroepsmatig filosoof geweest en ik had vele boeken en verschillende talen bestudeerd. Maar toen zei ik bij mezelf: De Bijbel is het boek met het antwoord; sterker nog, ze is het enige boek dat echt HET antwoord heeft. Waarom zou ik mijn tijd nog verspillen aan al die andere vakken en disciplines? Ik ga de Bijbel lezen, geloven wat ik lees, en doen wat er staat. Zo lang ik dat principe heb gevolgd, ben ik in mijn leven succesvol geweest. De enige momenten dat ik in mijn leven en bediening niet succesvol was, waren de momenten dat ik afweek van het Woord van God. Mijn raad aan u – aan jou – is: Probeer niet om je liefdevol te voelen. Wees niet slordig en of sentimenteel. Wees in plaats daarvan gehoorzaam. Gehoorzaam Gods Woord. Doe wat Zijn Woord zegt.

Vele jaren terug waren mijn vrouw Ruth en ik in Maleisië, en ik had het niet zo gepland, maar ik belandde in mijn prediking op dit onderwerp. Aan het eind van mijn boodschap stapte een dame op me af die in feite zei: ,,Je bent erg gegroeid in je boodschap. Ik kende je twintig jaar geleden en je boodschap is nu een stuk beter dan toen!’’ Dat bemoedigde me, en ik hoop dat het jou ook bemoedigt! Laten we dit hoofdstukje afsluiten met een gebed van toewijding. Als je oprecht verlangt om een stap te zetten in het proces om een inniger relatie met de Heer te ontwikkelen, bid dan alsjeblieft dit gebed:

Gebed van de dag

Lieve Vader in de hemel, ik erken dat ik niet volmaakt kan worden in mijn eigen kracht. Stort alstublieft Uw liefde en genade uit in mijn hart, op zo’n manier dat ik met U wandel in gehoorzaamheid. Ik wil gehoorzaamheid leren zoals Jezus het leerde en ik wijd mezelf toe om Uw Woord te bestuderen en te gehoorzamen, terwijl ik U liefheb en leer anderen lief te hebben door alles wat U me leert uit Uw Woord. Dank U al bij voorbaat voor Uw hulp bij het naleven van deze stap. In Jezus’ naam. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.