Shop Doneer

Leven in de Zoon

Leestijd: 1 min.
Door ons geloof in het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus voor ons, door Hem de schuld van onze zonden te laten dragen, ontvangen we rechtvaardigheid door geloof. In die rechtvaardigheid kan ik God, de dood en de eeuwigheid onder ogen komen zonder angst en beven.
In zijn eerste brief schreef de apostel Johannes: En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.
God heeft een getuigenis aan alle mensen gegeven dat Hij ons eeuwig leven aanbiedt. Dit leven is in de persoon van zijn Zoon, Jezus Christus. Als we Jezus Christus ontvangen, dan hebben we in Hem eeuwig leven ontvangen.
Zie je dat dat dit gedeelte in de tegenwoordige tijd staat? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het is niet iets wat pas gaat gebeuren na het sterven. Het is iets wat nu al gebeurt in ons leven op aarde. Als je wacht op de dood voor je dit leven wilt ontvangen, heb je te lang gewacht. Regel het nu! Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Verzeker je ervan dat je dat leven hebt.

Dank U Jezus voor Uw offer. Ik proclameer dat ik het leven nu al heb ontvangen, omdat ik de Zoon heb. Dank U dat ik ben gerechtvaardigd door geloof! Amen.