Shop Doneer

Leven in plaats van dood

Leestijd: 3 min.

We zagen tot nu toe drie belangrijke aspecten van de omwisseling die God in scène heeft gezet door Jezus offerdood aan het kruis:

  1. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden.
  2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.
  3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met zijn rechtvaardigheid.

Nu gaan we kijken we naar een vierde aspect van de omwisseling, die even simpel is als krachtig: Jezus stierf onze dood, zodat wij konden delen in zijn leven. Het kostte Jezus' leven om het leven voor ons beschikbaar te maken. Hij zei in Johannes 10:10:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Er is een enorm verschil tussen wat Jezus geeft en wat we verdienen:

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Romeinen 6:23).

Hier staat een bewuste tegenstelling beschreven tussen verdiend loon en een vrijwillige gift. Loon verdienen we voor iets wat we hebben gedaan. Loon ontvangen is een eerlijke zaak; mensen die weigeren loon uit te betalen, zijn dus oneerlijk. Maar een vrije gift is iets wat je niet kunt verdienen. Daarom zou het dwaas zijn om te zeggen: ,,Ik wil gewoon gerechtigheid!'' God, die absoluut eerlijk is, zal u dan namelijk gerechtigheid geven. Maar gerechtigheid betekent dat je je verdiende loon ontvangt - en dat loon is de dood.

Loren Cunningham vertelde eens het verhaal van een vrouw die zich liet fotograferen in een studio. Toen ze later terugging om de negatieven te bekijken, was ze niet tevreden en zei: ,,Deze foto's doen mij geen recht!''. De fotograaf keek van de foto naar de vrouw en zei: ,,Mevrouw, u heeft geen recht nodig, maar genade!'' Aan dit grappige verhaal heb ik sindsdien vaak gedacht en van tijd tot tijd zeg ik tegen mezelf: ,,Ik heb geen gerechtigheid nodig, maar genade.''

Genade is het alternatief voor gerechtigheid. Als je bereid bent af te zien van je loon, dan kom je in aanmerking voor het onverdiende: het gratis geschenk van eeuwig leven. Dat is beschikbaar gekomen doordat Jezus het loon van de zonde in onze plaats aanvaardde en ontving. Hebreeën 2:9 zegt dat Jezus:

minder dan de engelen geworden was... opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Hij proefde de dood voor jou en voor mij! In een eerder thema lazen we al dat Jezus ter dood werd gebracht in plaats van al Adams nakomelingen. Daardoor was Hij de 'laatste Adam' (1 Korinthiërs 15:45) en 'de tweede mens' (1 Korinthiërs 15:47). Als de laatste Adam beëindigde Jezus de hele kwade erfenis die Adam bracht op hemzelf en al zijn nakomelingen, inclusief jou en mij. Toen Jezus stierf, zei Hij: Het is volbracht. Dat was het einde van de kwade erfenis, die samen met Hem werd begraven. Op de derde dag stond Hij op als de tweede mens, het hoofd van een nieuw geslacht.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor die bijzondere genade, dat U als de laatste Adam de hele erfenis van het kwaad heeft gedragen en afgewend. Vervolgens staat U als de 'tweede mens' aan het hoofd van een heel nieuw geslacht, waar ik in U en door U bij mag horen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.