sluit
Shop Doneer

Leven voor Gods koninkrijk

Leestijd: 3 min.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6: 33)

Hoe vinden we de juiste prioriteiten om de weg te bereiden voor Gods Koninkrijk? Het volgende principe dat onze levenshouding zou moeten kleuren, is dat we de juiste prioriteiten stellen.

In het gebed dat Jezus ons leerde, zien we iets over Zijn prioriteiten:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:9–10)

Wat is het eerste verzoek dat we doen als we God benaderen? Uw Koninkrijk kome. Het is niet: Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet: Vergeef ons onze overtredingen. Niet: Verlos ons van de boze. Dit zijn allemaal legitieme verzoeken, maar onze eerste vraag aan Hem is dat Hij ons afstemt op zijn doelen: Heer, laat uw Koninkrijk komen en uw wil geschieden.

Alleen als we zijn afgestemd op Gods doelen, zijn we gerechtigd om onze persoonlijke noden en verzoeken bij God in te dienen, want tot die tijd zijn we rebellen.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6: 33)

Merk op dat er geen gerechtigheid is buiten Gods Koninkrijk om. Als je je niet in de atmosfeer van Gods Koninkrijk bevindt, ben je een rebel, en geen enkele rebel is rechtvaardig.

Heb jij je prioriteiten in de juiste volgorde? Zoek jij eerst het Koninkrijk van God? Of staat dat ergens onder aan je lijst? Ben je meer bezorgd over je eigen persoonlijke behoeften en wensen dan over het Koninkrijk van God?

Eén ding is mij opgevallen bij mensen die onder de macht van de duivel zijn (en ik heb met honderden van hen te maken gehad). Er is een probleem dat ze vrijwel allemaal gemeenschappelijk hebben. Ze zijn zelfgericht. Dat is de gevangenis waarin de duivel mensen opsluit. Ik. Mijn problemen. Mijn behoeften. Mijn zaken. Zolang je alleen voor je eigen noden leeft, leef je niet voor het Koninkrijk van God. Jezus zei dat je eerst het Koninkrijk moest zoeken en dat vervolgens ‘in al deze dingen’ - je materiële behoeften - zal worden voorzien. Geloof je dat? Uit ervaring kan ik je vertellen dat God niet gierig is. Kerkenraden zijn wel eens gierig. Zendingsorganisaties kunnen gierig zijn. Gods kinderen zijn soms gierig. Maar God is niet gierig. Als de organisatie die je dient je eruit gooit of je de pas afsnijdt, val dan in de handen van de levende God. Hij zal beter voor je zorgen dan religieuze organisaties.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, laat mij Uw gedachten denken en help mij om deze gedachten ook om te zetten in gebeden. Ik wil steeds gericht zijn op U, niet op mijzelf. Soms komt er zoveel op mij af, het probeert me af te leiden, en druk bezig te laten zijn met vanalles, waardoor ik U bijna uit het oog verlies. Maar ik ben door U geroepen om vrij te zijn, help mij om elke keer opnieuw op U te focussen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.