Shop Doneer

Leven

Leestijd: 2 min.
Het bloed van Jezus redt ons niet alleen van de zonde, het geeft ons ook leven.
Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken. (Leviticus 17:11)
Dit is een heel belangrijk principe: het bloed bewerkt verzoening voor de ziel. Het leven van God Zelf - het leven van de Schepper - ontvangen we door het bloed van Jezus.
Als we toch eens begrepen wat de totale kracht van het bloed van Jezus behelst. Er is meer levenskracht in één druppel van Jezus' bloed, dan in het hele rijk van satan. Het bloed van Jezus bevat namelijk het eeuwige, ongeschapen, onmetelijke leven van God Zelf, een leven dat al bestond voordat er ooit iets was geschapen. Laten we met deze gedachte in ons hoofd eens kijken naar Johannes 6:
Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. De levende Vader heeft Mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie Mij eet, leven door Mij. (Johannes 6:53-58)
Jezus zei: ,,Je eet Mijn lichaam en je drinkt Mijn bloed". Ik ervaar dat ik leven uit Jezus' bloed ontvang, als ik het Avondmaal vier. Als ik het vier, gelovend wat Jezus in Zijn woord heeft gezegd, wordt het voor mij precies datgene wat Hij gezegd heeft: Het geeft ons leven. Paulus zegt:
Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? (1 Korinthiërs 10:16)
Iets verderop herinnert Paulus ons eraan hoe het Avondmaal werd ingesteld:
Jezus zei:
,,Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken." Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ,,deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken." Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. (1 Korinthiërs 11:23-26)
Wat doen we ter nagedachtenis van Hem? We ontvangen het brood als Zijn lichaam en de beker als Zijn bloed. Voor mij is dit geen doctrine of theorie, maar een levende werkelijkheid. Als we het Avondmaal vieren, verkondigen we Zijn dood totdat Hij komt. En elke keer dat we dit doen, herinneren we onszelf aan het feit dat Hij wederkomt.

Heer Jezus, dank U dat ik door Uw bloed Uw leven mag ontvangen. Als ik Uw lichaam eet en Uw bloed drink, blijf ik in U en U blijft in mij. Zo zal ik leven door U, een goddelijk, eeuwig leven zonder einde. Amen.