Shop Doneer

Levensperspectief

Leestijd: 3 min.
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en— verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:11-13)

Onze roeping in dit leven is nauw verbonden met de wederkomst van Christus. Hierbij komen we op het gebied van de eschatologie. Dit is de studie van wat er gaat gebeuren tegen het einde der tijden. Er zijn veel dingen die gaan gebeuren tegen het einde der tijden waar ik niets over weet. Mijn eschatologie vertoont nogal wat gaten. Maar dit weerhoudt me er niet van om enkele glasheldere, objectieve feiten wel te benoemen.

We beginnen bij de houding van de vroege christenen ten aanzien van de wederkomst van de Heer. Als we de woorden van het Nieuwe Testament nemen naar hun betekenis, dan was de Kerk destijds in opgewonden afwachting van de terugkeer van de Heer. Zo schrijft Paulus aan de Korinthiërs: Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. (1 Korinthe 1:7-8) De gemeente van Korinthe wachtte verlangend op de openbaring van de Heer Jezus, en Paulus beloofde hen dat Jezus ze sterk zou houden tot die dag.

Aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus vervolgens: Opdat Hij [God] uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. (1Thessalonicenzen 3:13) Er lijkt een directe relatie te zijn tussen de noodzaak van persoonlijke heiliging en de verwachting van de terugkomst van de Heer. De gelovigen uit Thessaloniki keken vooruit en bereidden zich voor om onberispelijk en heilig te zijn tegen de terugkomst van de Heer. (Zie ook 1 Thessalonicenzen 4:15 en 5:23)

In 1 Timotheüs 6:13-14 schrijft Paulus: Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, (…) dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Nogmaals, het perspectief, de uitdaging om trouw te blijven, was de komst van onze Heer Jezus Christus. (Zie ook 2 Timotheüs 4:1-2,8)

Ook bij Jakobus vinden we dit perspectief. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. (Jakobus 5:7-8)

Ik zou het aantal passages gemakkelijk kunnen verdubbelen, maar het punt is duidelijk. De grootste verwachting die leefde bij christenen uit het Nieuwe Testament, was de wederkomst van de Heer. En de brieven moedigden hen in dit licht aan te streven naar onberispelijk en heilig leven. Het hielp hen om door te zetten en te volharden. Het was hun motivatie om oprecht en zuiver te leven. Ze leefden met hun ogen gericht op die belangrijke gebeurtenis. Als dat het vooruitzicht was van de vroege kerk, zou het dan ook niet net zo goed ons voornaamste perspectief moeten zijn?

Gebed van de dag

Dank U wel Here Jezus dat Uw reddende genade ook aan mij gegeven is. Ik mag door Uw genade leren om alles wat niet bij U hoort, alles wat niet tot leven en Godsvrucht (op U gaan lijken) leidt achter mij te laten. Zo kan ik helemaal, in elk onderdeel van mijn leven, achter U aan gaan. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.