Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Liefde die zichzelf geeft

Leestijd: 3 min.

Liefde kan op veel manieren tot ons komen, maar de heilige agape-liefde van God is uniek. Die liefde geeft zichzelf, gaat de tweede mijl, is onvoorwaardelijk. Zo is de liefde van God voor ons!

De agape-liefde is op volmaakte wijze getoond in Jezus. Soms zien we in een mens echter ook iets wat wijst op agape-liefde, als een soort overblijfsel van Gods oorspronkelijke gelijkenis in de mens zoals Hij ons geschapen heeft. Het is Gods liefde die is uitgestort in onze harten, en ergens op de achtergrond is er altijd een soort associatie met God als dit woord agape wordt gebruikt.

Laten we in de komende dagen deze vier aspecten van de agape-liefde kort bekijken.

In de allereerste plaats het zichzelf-gevende karakter. Dit wordt mooi geïllustreerd door de woorden van de apostel Paulus als hij schrijft aan de christenen in Thessalonica. In 1 Thessalonicenzen 2:8 herinnert hij hen aan zijn houding toen hij persoonlijk bij hen aanwezig was. Hij zegt het volgende:

Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart. (NBG)

In het Grieks staat er voor het woord ‘leven’ letterlijk ‘ziel’. Dus dat is een soort liefde die niet alleen iets geeft. Die liefde geeft niet alleen maar advies of houdt een preek. Nee, die gaat verder en geeft zichzelf – die legt zijn leven af. Die zegt niet: ‘Ik ga je dit geven of ik ga je dat geven’, maar ze zegt: ‘Hier ben ik. Ik sta tot je beschikking. Wat ik ook voor je kan doen, je kunt op me rekenen.’ Dat is agape-liefde. Hiervan is veel te weinig te vinden, en ik denk dat je het met me eens bent, in de christelijke Kerk en in de christelijke bedieningen. Sommigen van ons kunnen goed preken en advies en raad geven, maar een echte christen gaat verder. Die geeft zichzelf.

Ik wil je herinneren aan iets wat ik wel meer heb gezegd, en ik zeg het altijd graag nog een keer in de kersttijd. Bedenk dat Jezus het Kerstgeschenk van God is. En in Hem is alles besloten wat we ooit nodig zullen hebben voor tijd en eeuwigheid. God gaf ons niet een heleboel cadeautjes, Hij gaf ons maar één Geschenk, waar alles al in zat. Alles is ingepakt in Jezus. En houd dan in gedachten dat God Zijn Kerstgeschenk aan een boom hing, en die boom was het kruis. En dat laat zien wat niet aanschouwelijk gemaakt kán worden. Dat brengt ons tot wat niet te bevatten is, tot datgene wat nooit ten volle gemeten of samengevat kan worden – de liefde van God in Christus.

Geef ik alleen ‘dingen’ aan anderen of geef ik mijzelf?

Gebed van de dag

O Heer Jezus, hoe wonderlijk en mooi is het, dat U Vaders kerstgeschenk was aan een verstikte, stervende wereld! Dank U Heer, dat Uw offer aan het kruis ons voortdurend vrijmaakt van de verstikking, onechtheid en leugen van deze wereld. Dank U dat ik in Uw kracht en in Uw naam een levensgever mag zijn aan de wereld om mij heen. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.