Shop Doneer

Liefde doorgeven

Leestijd: 2 min.

Ik geloof dat het belangrijkste gevolg van afwijzing is dat we niet meer in staat zijn liefde te geven of te ontvangen. Iemand, die nooit liefde heeft gekregen, kan ook geen liefde doorgeven. De apostel Johannes openbaarde deze waarheid in zekere zin:

Wij hebben lief, omdat Hij (God) ons eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Het is de liefde van God die ons stimuleert Hem (terug) lief te hebben. Liefde sluimert, totdat zij door een andere persoon tot leven wordt gewekt. Zonder die interactie komt ze niet tot leven. Als iemand dus de liefde van God of van zijn ouders niet kent, dan is hij – en met hem dus de volgende generaties – ook niet in staat liefde te geven.

In de pastorale hulp aan dit soort mensen heb ik vaak gezegd: ,,Op een bepaald punt moét dit proces stopgezet worden. Waarom zou je dat niet in jouw leven laten gebeuren, zodat de verwerping geen kans krijgt door te gaan in de volgende generatie?” God heeft bij monde van de profeet Ezechiël gezegd dat kinderen niet mogen lijden onder wat hun voorouders verkeerd gedaan hebben:

Het woord des Heren kwam tot mij: Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: “De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden.” Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van mij; die ziel die zondigt, die zal sterven… Wanneer nu iemand naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen – zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here Here. (Ezechiël 18:1-4, 9)

Dus als jouw ouders je te weinig liefde hebben gegeven, of als ze je zelfs nooit liefde hebben laten zien, dan nog wil God niet dat je kinderen lijden onder die fout. Door te aanvaarden wat God voor jou beschikbaar heeft gemaakt, kun je die kwaadaardige erfenis voor eens en voor altijd afkappen.

Door Gods liefde te aanvaarden kun je liefde gaan doorgeven naar mensen om je heen: je partner, vrienden, collega’s, buren, familie en ook je ouders!

Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat U mij liefhebt met een oneindig grote liefde. Dank U wel dat, ook als ik minder liefde van mijn aardse ouders heb ontvangen dan ik nodig had, ik van U alle liefde ontvangen kan die ik nodig heb om door te geven aan anderen. Ik heb lief, omdat U mij eerst heeft liefgehad! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

Een uitgeverij in Tokyo betaalt de vertaling en uitgave van Dereks boek ‘De Eindtijd, wat gaat er gebeuren?’ Bid om Gods zalving voor de vertaler en een vlot drukproces; bid dat veel mensen in Japan gezegend worden door dit actuele onderwijs.