Shop Doneer

Verschillende soorten liefde

Leestijd: 3 min.

Het Kerstfeest wordt vaak geassocieerd met liefde en licht. De Bijbel zegt inderdaad dat God liefde en licht is. Maar de werkelijke natuur van de liefde van God verschilt van andere soorten liefde.

In het Grieks van het Nieuwe Testament zijn er vier Griekse basisbegrippen die allemaal op de een of andere manier kunnen worden vertaald of gekenmerkt als liefde.

Het eerste woord, eros, waarvan ook het Nederlandse woord ‘erotisch’ is afgeleid, gaat hoofdzakelijk over seksuele en fysieke aantrekkingskracht. Deze soort liefde biedt geen basis voor een duurzame relatie. Massa’s huwelijken zijn geruïneerd omdat ze eros als basis hadden, en dat is geen basis voor een permanente relatie tussen twee personen. Zo’n relatie duurt zolang de fysieke aantrekkingskracht duurt.

Het tweede Nieuwtestamentische woord is storge, wat we vinden in de vorm van een bijvoeglijk naamwoord in negatieve zin: astorgos, wat betekent ‘geen storge hebbend’. Storge kan het best worden omschreven als ‘natuurlijke genegenheid’. Dit is het woord dat de natuurlijke banden omschrijft die de menselijke samenleving bijeenhouden – natuurlijk in de eerste plaats binnen het gezin. De natuurlijke genegenheid of liefde van ouders voor hun kinderen, van kinderen voor hun ouders, en van broers en zussen voor elkaar.

Het derde woord is filia. De belangrijkste betekenis daarvan is ‘vriendschap’. Maar vriendschap is een woord dat helaas in het moderne taalgebruik in waarde erg heeft ingeboet. Het is werkelijk een kostbaar en eervol woord. Iemands vriend zijn zegt wezenlijk iets. In de Bijbel wordt Abraham ‘de vriend van God’ genoemd, en dat was een heel eervolle titel.

We komen nu bij het vierde woord voor liefde, agape. Het woord agape in de Bijbel wijst meestal op de liefde die direct van God afkomstig is. Agape-liefde liefde geeft zichzelf, die geeft geen díngen. Die gaat de tweede mijl. De eerste mijl is plichtmatig. De tweede mijl is agape-liefde. Ze is onvoorwaardelijk - ze zegt niet: ‘Als jij dit doet, dan zal ik je liefhebben’.

Deze Goddelijke liefde is op volmaakte wijze getoond in en door Jezus. Om een voorbeeld te noemen, kijken we naar Romeinen 5:7-8:

Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven, hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarom dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

De nadruk ligt op ‘Zijn liefde voor ons’. Dat is agape-liefde: Goddelijke liefde. Toen wij nog krachteloos waren, toen wij goddeloos waren, toen wij zondaars waren, toen wij nergens aanspraak op konden maken, toen er in ons niets verdienstelijks aanwezig was – toen liet God aan het hele universum op een zichtbare manier weten hoe groot Zijn liefde is, door de dood van Jezus Christus ten behoeve van ons.

God houdt van jou met Zijn Goddelijke agape-liefde.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat vind ik het heerlijk en bijzonder dat U Uw onbegrijpelijke, onmetelijke liefde voor mij getoond en bewezen hebt door Uw eigen Zoon, de Heer Jezus. U deed Hem voor mij een afgrijselijke marteldood sterven aan het Kruis! Ook U, Heer Jezus, ben ik diep en eeuwig dankbaar dat U zichzelf voor mij offerde aan het kruis! Laat mijn hele leven een danklied voor U zijn! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.