Shop Doneer

Liefde voor je vijanden

Leestijd: 2 min.

Tenslotte komen we bij de laatste bouwsteen. In 2 Petrus 1:7 lezen we dat we aan de 'broederliefde' de 'liefde voor allen' (in het Engels staat hier 'charity' - liefdadigheid) moeten toevoegen. Kun je raden wat het woord 'liefde' in het Grieks is? (We zijn het al eerder tegenkomen.) Het is agape.

De agape-liefde is het hoogtepunt. Je begint er niet mee - je eindigt ermee. Slaak je een zucht van verlichting? Je hebt het misschien nog niet helemaal bereikt, maar er is een weg naartoe. Er zijn stappen die we kunnen nemen. Wat is de agape-liefde? Het is de liefde van God. Deze wordt voor ons omschreven in een mooie passage in Romeinen 5.

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. (vers 8:) God echter bevestigt Zijn liefde ('agape') voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (vers 10:) Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. (Romeinen 5:6,8,10, nadruk toegevoegd)

Let op wat wij waren toen Christus voor ons stierf. We waren krachteloos, goddeloos, zondaars en vijanden van God. Toch hield Hij van ons. Dat zegt ons zoveel over de liefde van God!

Begrijp je? Dat is het waar Jezus het over heeft in Mattheüs 5 in de Bergrede, waarmee we onze studie begonnen in thema 1: Wat betekent 'volmaaktheid'? Jezus zegt eigenlijk tegen de menigte: "Als je alleen hen liefhebt die jou liefhebben, wat voor loon heb je dan? Als je alleen hen goed doet aan hen die jou goed doen, waarin verschil je dan van de mensen in de wereld? Zelfs zondaars behandelen zondaars op die manier" (Zie Mattheüs 5:43-48).

Het kenmerk van een christen is liefde voor zijn vijanden. Goed doen aan wie ons slecht behandelen. Liefhebben wie ons haten. Zegenen wie ons vervloeken. Dat betekent volmaakt zijn. Het is de juiste dingen doen, in je zaken en in je relaties met ieder mens. Het is zijn zoals God Zelf, Die Zijn zon en Zijn regen schenkt aan goede en slechte mensen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ook ik in de manier waarop ik liefheb steeds meer op U mag gaan lijken - zowel in mijn eigen gezin en gemeente, als in de wereld om me heen - in mijn werk, in mijn straat, overal waar ik ben. Help mij om met Uw bewogenheid en liefde uit te reiken naar alle mensen, zodat zij in mijn woorden en daden U herkennen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.