Shop Doneer

Liefde voor je vijanden

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De zevende bouwsteen: Liefde (voor allen)
Tenslotte komen we bij de laatste bouwsteen. In 2 Petrus 1:7 lezen we dat we aan de 'broederliefde' de 'liefde voor allen' (in het Engels staat hier 'charity' - liefdadigheid) moeten toevoegen. Kun je raden wat het woord 'liefde' in het Grieks is? (We zijn het al eerder tegenkomen.) Het is agape.
De agape-liefde is het hoogtepunt. Je begint er niet mee - je eindigt ermee. Slaak je een zucht van verlichting? Je hebt het misschien nog niet helemaal bereikt, maar er is een weg naartoe. Er zijn stappen die we kunnen nemen. Wat is de agape-liefde? Het is de liefde van God. Deze wordt voor ons omschreven in een mooie passage in Romeinen 5.
Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. (vers 8:) God echter bevestigt Zijn liefde('agape') voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (vers 10:) Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. (Romeinen 5:6,8,10, nadruk toegevoegd)
Let op wat wij waren toen Christus voor ons stierf. We waren krachteloos, goddeloos, zondaars en vijanden van God. Toch hield Hij van ons. Dat zegt ons zoveel over de liefde van God!
Begrijp je? Dat is het waar Jezus het over heeft in Mattheüs 5 in de Bergrede, waarmee we onze studie begonnen in thema 1: Wat betekent 'volmaaktheid'? Jezus zegt eigenlijk tegen de menigte: "Als je alleen hen liefhebt die jou liefhebben, wat voor loon heb je dan? Als je alleen hen goed doet aan hen die jou goed doen, waarin verschil je dan van de mensen in de wereld? Zelfs zondaars behandelen zondaars op die manier" (Zie Mattheüs 5:43-48).
Het kenmerk van een christen is liefde voor zijn vijanden. Goed doen aan wie ons slecht behandelen. Liefhebben wie ons haten. Zegenen wie ons vervloeken. Dat betekent volmaakt zijn. Het is de juiste dingen doen, in je zaken en in je relaties met ieder mens. Het is zijn zoals God Zelf, Die Zijn zon en Zijn regen schenkt aan goede en slechte mensen.

Hemelse Vader, dank U wel dat ook ik in de manier waarop ik liefheb steeds meer op U mag gaan lijken - zowel in mijn eigen gezin en gemeente, als in de wereld om me heen - in mijn werk, in mijn straat, overal waar ik ben. Help mij om met Uw bewogenheid en liefde uit te reiken naar alle mensen, zodat zij in mijn woorden en daden U herkennen. Amen.