Shop Doneer

Lofprijs is een keuze

Leestijd: 3 min.
In Psalm 34 zien we dat David een bewuste keuze maakt wat betreft het onderwerp waar hij over spreekt (en zingt):
Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. (Psalm 34:2-4)
Davids keuze liet geen enkele ruimte voor geklaag, gemopper of negatieve praat. Je kunt niet continu de lofprijs van de Heer in je mond hebben en tegelijk allerlei negatieve belijdenissen doen. Het is het een of het ander.
De Heer groot maken, is Hem groot maken in jouw denken en jouw situatie - ruimte maken voor Zijn grootheid in de realiteit van jouw leven - want in algemene, absolute zin is Hij immers sowieso al groot! Maar door te lofprijzen, maak je Hem ook groot in de situaties van jouw leven. We zagen al eerder dat het de taak van de Gemeente is om te roemen in de Naam en de Persoon van Jezus Christus. Als we dit gaan doen, dan verandert de hele atmosfeer om ons heen. Eigenlijk heeft die verandering in de atmosfeer effect op je dorp, je stad, en zelfs het land waarin je woont. Dit is een bewezen feit. Denk nog maar eens aan de Opwekking van Wales in 1904, waar Gods mensen samen kwamen en getuigden van wat Hij had gedaan, en uren van hun tijd besteedden aan het lofprijzen van Hem. Weet je wat daar het resultaat was? Elke kroeg werd gesloten, bokswedstrijden werden afgelast en de voetbalwedstrijden ook, simpelweg omdat er geen toeschouwers waren... In de Bijbelse geschiedenis zien we duidelijk dat als Gods kinderen gingen doen wat ze al die tijd al hadden moeten doen, God Zich wel met de vijand bezighield. Hij rekende af met hun sociale problemen.
God kan dat voor jou en mij ook doen. Als we de overwinning eerst in de Geest behalen, dan hebben we eigenlijk de volledige overwinning al binnen. Dan kunnen we achterover leunen en zien hoe God afrekent met onze vijanden.
In Psalm 71 vinden we andere verzen die ons vertellen wat we met onze mond moeten belijden. Bedenk dat ik je hier alleen maar een kleine selectie geef van vele voorbeelden.
  • Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag. (Psalm 71:8)
  • Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt. (Psalm 71:23)
  • Ja, mijn tong zal de hele dag Uw gerechtigheid tot uiting brengen... (Psalm 71:24) De hele dag... dat is best lang.
  • Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam... (Psalm 105:1-3). (Zie je hier dat mooie woord 'roemen' (of: 'beroemen') weer terugkomen? Het betekent ook 'verhogen' en 'sterk overtuigd zijn'. We moeten ,,aandachtig spreken van al Zijn wonderen".
Zie je in deze voorbeelden hoeveel nadruk er ligt op de beslissing... We mogen vol overtuiging en heel zelfverzekerd dingen zeggen als: ,,Vandaag prijs ik de Heer...", of ,,Vanavond verhoog ik God en maak Hem groot...", ,,Ik zegen de Heer omdat ik daarvoor kies...". ,,Ik denk aan Gods majesteit en spreek van Zijn grootheid. Ik word niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van situaties. Ik heb een verstand en een wil, en ik kan beslissen waar ik aan denk en waar ik over praat." Door een keuze te maken, nemen we de stap om te denken aan - en te spreken over - de goedheid en de trouw van God. Dit is een krachtige persoonlijke beslissing.

Heer, wat een geweldige ontdekking en een voorrecht, dat ik mijn denken zelf kan sturen door te beslissen wat ik uitspreek... Neem mij mee in die leerschool Heer. Laat mij Uw gedachten denken en laat mij spreken vanuit Uw hart... Amen.