Shop Doneer

Logos en Rhema

Leestijd: 2 min.

Het logos is dus het geheel van Gods gedachten en bedoelingen, Zijn volmaakte en volledige raadsplan. En dit logos, deze raad van God, is bovendien samengevat in een persoon. Lees maar in Johannes 1 vers 1 en 2:

In het begin was het Woord [logos] en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.

Jezus is de vleesgeworden logos, de logos in persoon. Hij is de totale raad, het plan en de gedachten van God. De Here Jezus zei hier Zelf over: ,,Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik vertegenwoordig alles wat de Vader doet, volledig wie Hij is, en alles wat de Vader wil. Ieder plan van Hem, al Zijn bedoelingen - Ik vertegenwoordig het.'' (zie Johannes 14:9) Dat is logos, en het staat voor eeuwig, onveranderlijk, vast in de hemel.

Het woord rhema heeft een andere betekenis, hoewel ze elkaar in sommige gevallen overlappen. Het woord rhema betekent letterlijk 'een gesproken woord'. Iets is geen rhema, tenzij het gesproken wordt. Gods logos-Woord, Gods raad, staat voor eeuwig vast in de hemel; of het nu uitgesproken wordt of niet, het is er, eeuwig. Maar van rhema is alleen sprake als het woord wordt uitgesproken. Luister in dat verband naar wat Jezus zegt in Mattheüs 4:4, waar Hij het woord 'rhema' gebruikt: Maar Hij antwoordde en zeide: Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord [rhema] dat uit de mond van God komt.

We hebben dus enerzijds het woord van God dat eeuwig is, de volkomen raad Gods, onveranderlijk en compleet, in de hemel. Maar we kènnen die hele raad Gods niet. We kunnen met ons beperkte verstand niet de hele raad van God, Zijn eeuwige woord, bevatten. Maar God brengt het tot ons in een rhema, in woorden die tot ons gesproken worden, in woorden die persoonlijk worden doordat we ze persoonlijk ontvangen. Daarom leeft ieder mens door alle woord dat uit de mond van God uitgaat. De mens zal niet alleen van brood leven, maar iedere dag zal het woord van God, het rhema dat Zijn mond spreekt, onze portie voor die dag zijn.

Niet voor niets vergeleek Jezus het met brood. Zoals gewoon brood het natuurlijke lichaam van de mens voedt, zo is het persoonlijke woord van God voor ieder mens het brood dat zijn innerlijke wezen voedt. Het rhema voedt de geest en die ene soort voeding hebben we net zo hard nodig als de andere. Om ons natuurlijke lichaam gezond te houden hebben we brood nodig. Om onze geest levend en gezond te houden, hebben we geestelijk brood nodig, het woord dat van Hemzelf uitgaat, Zijn persoonlijke woord voor ons, de stem van de Heer die tot ons spreekt.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor Uw eeuwige, onveranderlijke woord in de hemel, Uw volledige openbaring. Maar doordring mij iedere dag opnieuw, dat ik hier op aarde Uw rhema nodig heb als voeding voor mijn geest, dan zal ik leven!

Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

Er zijn pas weer vijf boektitels in het Vietnamees goedgekeurd door de regering; vier ervan zijn voor de eerste keer gedrukt, samen met opnieuw 70.000 proclamatiekaarten. Bid dat dit materiaal op ruime schaal verspreid zal worden in Vietnam.