Shop Doneer

Logos, Gods volledige raad

Leestijd: 1 min.
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op een specifiek resultaat van het luisteren naar Gods stem, een resultaat van onschatbare waarde, namelijk geloof. Het luisteren naar Gods stem brengt geloof voort. Veel mensen verlangen naar meer geloof, worstelen om te geloven, en rennen van hot naar her om geloof te vinden, maar tevergeefs, omdat zij het geheim van geloof nog niet hebben ontdekt. Geloof komt door het luisteren naar Gods stem. Dit lezen we in Romeinen 10, vers 17:
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. (NBG)
Geloof komt dus door te luisteren, namelijk door het horen van het woord van Christus. Het is belangrijk te zien dat in de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, twee verschillende woorden worden gebruikt die in het Nederlands echter allebei vertaald worden met 'woord'. Het zijn de woorden logos en rhema. Als we het verschil tussen deze twee woorden niet kennen, dan begrijpen we ook niet precies wat hier wordt gezegd. Het woord logos is één van de grote concepten in de Griekse taal. Ik heb Grieks gestudeerd vanaf mijn tiende jaar en ben bevoegd deze taal de doceren op de universiteit. Dat zeg ik alleen om aan te geven dat ik enigszins weet waar ik het over heb. Het woord 'logos' heeft allerlei betekenissen. Het betekent onder meer 'verstand, raad, rede, bevattingsvermogen'. In de bijbel wijst logos vaak op de gedachten van God. Het is de volledige raad van God, zijn totale bedoelingen. Luister bijvoorbeeld naar wat David erover zegt in Psalm 119:89:
Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen. (NBG)Een andere vertaling zegt:Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.
Dat is Gods logos, zijn totale raadsbesluit. Het verandert nooit. Het is eeuwig en het overstijgt de tijd. Het is in de hemel en het staat vast. Van het begin tot het eind bevindt het zich daar, voor altijd en eeuwig.

Dank U wel, Heer, dat uw totale raadsplan, uw Woord, voor eeuwig vaststaat en zijn basis vindt in de hemel. Hier op aarde verandert alles voortdurend, maar uw Woord is voor eeuwig en vormt het fundament van mijn geloof, dat daardoor nooit zal wankelen.