sluit
Shop Doneer

Luister Israël!

Leestijd: 1 min.
We zullen nu gaan kijken naar één specifiek aspect van Gods wezen, dat geopenbaard wordt door de naam 'Elohim'. Het is iets absoluut unieks, dat in geen enkel ander boek en geen enkele andere godsdienst wordt gevonden. Dit unieke aspect van God dat de naam 'Elohim' openbaart, is zijn eenheid en toch meervoudigheid. Deze beide eigenschappen zijn gecombineerd in het karakter van God. We kijken naar Genesis 1:1:
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Eerder zagen we al dat dit grammaticaal gezien tegenstrijdig is. Het woord 'Elohim' is meervoud, maar wordt voorafgegaan door een enkelvoudige werkwoordsvorm. Deze tegenstelling bevat het zaad van de waarheid, dat ontdekt moet worden door de rest van de bijbel heen.
In Deuteronomium 6:4 vinden we een vergelijkbare tegenstelling. De Joodse mensen noemen dit vers het 'Sjema', het credo of de geloofsbelijdenis van Israël.
Luister Israël: de Heer, onze God, de Here is één! (Deuteronomium 6:4, HSV).
Is het niet opmerkelijk dat waar wij in het Nederlands zeggen: '...de Heer, onze God, de Heer is één', daar staan in het Hebreeuws slechts vier woorden (Adonai elohenu, Adonai echad). Nog interessanter is het, dat van die vier woorden er drie in het meervoud staan! Het enige enkelvoudige woord is het woord voor één. Hierin zien we opnieuw prachtig die bijna mysterieuze tegenstelling van eenheid (of enkelvoudigheid) en meervoudigheid, gecombineerd in God.

Heer, we danken U dat U één bent. Dat we niet zijn overgeleverd aan een meervoudig, onpersoonlijk godendom, waarin vele of zelfs miljoenen goden zouden moeten zorgdragen voor allerlei aspecten van ons leven, maar dat alle aspecten van ons leven totaal geborgen zijn in die ene persoonlijke God en Vader, die door het offer van zijn Zoon en door zijn Geest relatie met ons heeft. Dank U voor dit geheimenis. Amen.