Shop Doneer

Luister naar de Wonderbare Raadsman

Leestijd: 3 min.

Velen van ons zijn bekend met deze mooie woorden uit Psalm 1:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

We vinden hier een krachtige belofte van succes. Al wat hij doet, zal goed gelukken! Maar je moet dit succes afmeten aan Bijbelse maatstaven, niet aan de hedendaagse westerse cultuur. Succes betekent niet noodzakelijkerwijs dat je een Ferrari of Mercedes bezit. Er is een veel hoger niveau van succes dan dat.

God belooft dit succes aan mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn drie negatieve voorwaarden en twee positieve. De negatieve voorwaarden zijn: niet wandelen in de raad van de goddelozen, niet staan op de weg ​​van zondaars, en niet aanschuiven bij spotters.

De positieve voorwaarden zijn: geniet van de wet van de Heer, overdenk dag en nacht Zijn wet. God belooft dat de persoon die deze dingen doet, succesvol zal zijn in wat hij doet. Zo iemand zal, wanneer hij in de eeuwigheid voor Jezus staat, niet veel hout, hooi en stro hebben om te verbranden.

Dit is de tweede vraag, als praktische toepassing bij deze serie overdenkingen: waar haal jij advies en leiding vandaan? Je kunt niet voor raad en leiding uit de verkeerde bron putten en toch voorspoedig blijven.

Bedenk ook, dat je rechtstreeks verbinding hebt met het Hoofd, die Geweldige Leidsman en Raadgever. Maak jij hier gebruik van? In de zakenwereld betalen mensen grote bedragen voor advies van financiële experts die je vertellen waar je moet investeren. Hoe zit het met het raadplegen van de echte Expert? Hoe zit het met het verkrijgen van advies van de Wonderbare Raadsman?

Hiervoor is misschien een radicale verandering nodig in jouw leven. Je zult misschien moeten stoppen met sommige activiteiten die je doet. Ik bedoel niet dat je morgen de stekker eruit moet trekken, maar dat je moet toewerken naar een moment waarop je stopt. Er komt een moment na zes maanden of een jaar waarop je achterover leunt en zegt: 'Oh, wat ben ik dankbaar dat ik vrij ben van te veel drukte. Dat was niet goed voor me.”

Gebed van de dag

Lieve Heer, ik wil investeren in Uw Koninkrijk, dat veruit de rijkste beloning zal opleveren. Dank U dat U mijn Geweldige Raadgever bent, en dat ik altijd vrije toegang heb om U om raad te vragen. Dank U Heer dat ik, door gehoorzaamheid aan Uw Woord, in alle opzichten voorspoedig kan zijn en veel vrucht kan dragen voor Uw glorie. In Jezus’ Naam, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.