Shop Doneer

Luisteren naar Gods stem

Leestijd: 1 min.
Onze eindbestemming - goed of slecht - wordt bepaald door de stemmen waar we naar luisteren. Luisteren naar de stem van de Heer en er aan gehoorzamen zal zegen brengen. De stem van God negeren brengt vele vloeken over ons leven.* Het is onmogelijk om God te gehoorzamen zonder eerst naar Zijn stem te luisteren, want Zijn stem vertelt ons wat Hij van ons vraagt.
Vele belijdende christenen zijn ongevoelig voor de stem van God. We kunnen ons leven lang allerlei godsdienstige activiteiten en taken verrichten, maar die zijn onderhevig aan routine en formaliteit, uitgesleten patronen die we hebben ontwikkeld om te compenseren dat we Gods stem niet verstaan. In alle perioden van de geschiedenis vraagt God van ons dat we ons voortdurend bewust zijn van Zijn stem.
In Jeremia 7 legt God uit wat Hij werkelijk van Israël verlangde, toen Hij het volk verloste uit Egypte. Het eerste was niet het houden van de offerwet, maar het luisteren naar Zijn stem. Het was Zijn stem die het volk zou leiden tot het gehoorzamen van de wet en het brengen van de juiste offers. Het onderhouden van de uiterlijke regels van de wet had geen betekenis, als het niet werd gedaan vanuit het horen van de stem van de Heer. De basisvereiste van God is dat we luisteren naar Zijn stem.Toen Ik uw voorvaderen uit Egypte leidde, heb Ik hun niets gezegd, hun geen voorschriften gegeven over brand- en slachtoffers. Dit alleen heb Ik bevolen: Luister naar Mij, dan zal Ik uw God zijn en u zult Mijn volk zijn. Volg de weg die Ik u wijs, dan zal het goed gaan. (Jeremia 7:22,23)De eenvoudige eis is: ,,Luister naar mijn stem en Ik zal je God zijn." Dat is de simpelste samenvatting die mogelijk is. Neem vandaag een hartsbesluit om echt Gods stem te willen horen - het is de basis van je leven als christen.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik spreek uit dat ik wil luisteren naar de stem van de Heer en Hem wil gehoorzamen. Ik maak de waarheid van deze tekst persoonlijk: ,,Ik gehoorzaam Uw stem, en U zult mijn God zijn." Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.