Shop Doneer

Maak je klaar voor het feest!

Leestijd: 3 min.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! (Openbaring 22:17)

Het beeld van de bruid is werkelijk het hoogtepunt waar de hele menselijke geschiedenis zich naartoe beweegt. Is het niet opwindend en boeiend te bedenken dat de hele geschiedenis toegroeit naar een huwelijk? Maar weinig christenen beseffen hoe belangrijk het huwelijk is in de ogen van God. Natuurlijk eren we het huwelijk en geloven we in huwelijkstrouw, maar ik denk niet dat we er zo blij en enthousiast over zijn als eigenlijk zou moeten.

Het lichaam van Christus is de bruid, en we wandelen in gehoorzaamheid aan onze roeping als wij onze roep één maken met die van de Geest. Gods doel wordt niet vervuld als het alleen de Geest is die zegt: ‘Kom!’, of als het de predikant is die zegt: ‘Kom!’ God wacht tot het héle lichaam zegt: ‘Kom!’ Dat zal alleen gebeuren als de Geest met de bruid mag doen wat Hij wil.

De geschiedenis van de mensheid begint met een huwelijk, en de geschiedenis van de mensheid eindigt met een huwelijk: het bruiloftsmaal van het Lam vervult het ultieme doel van God voor zijn volk. Als je niet opgewonden bent over het huwelijk in het algemeen – maar in het bijzonder dat ultieme huwelijk straks - dan ben je niet volledig in lijn met Gods doelen. Het hele universum zal er vol van zijn. De aanbidding die we bij die gelegenheid zullen horen en ervaren, heeft nog nooit eerder met zo’n onvoorstelbare kracht door het universum weerklonken.

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8)

Als een vrouw gaat trouwen, besteedt ze doorgaans veel zorg aan de kleding die ze zal aandoen voor de bruiloft. De geestelijke bruid van Christus kent die zorg over haar kleding eveneens. Ze zal getooid worden met iets heel speciaals, namelijk fijn, blinkend, helder linnen. Het boek Openbaring vertelt ons waar die kleding van gemaakt wordt: de rechtvaardige daden van de heiligen (NBG). Dit gaat niet over toegekende gerechtigheid, een geschenk dat wordt gegeven op basis van geloof. Het gaat over de uitwerking van gerechtigheid, die tot uitdrukking komen in ons individuele gedrag. We moeten elke rechtvaardige daad die God van ons verwacht voltooien om klaar te zijn voor de bruiloft.

Elke rechtvaardige daad die in geloof en gehoorzaamheid wordt gedaan, vormt als het ware een draad in dit linnen kledingstuk. Kijkend naar het gedrag van sommige christenen, vraag ik me af of zij straks wel voldoende stof zullen hebben voor een trouwjapon, of dat ze straks zullen moeten trouwen in wat schrale onderkleding, als ze hun manier van leven niet veranderen. Dat is best een confronterende gedachte!

Zelf vind ik het een geweldige motivatie voor mijn roeping. Voortdurend oefen ik mezelf om geen rechtvaardige daden te missen die God voor mij heeft voorbereid. Maar dit principe gaat veel verder dan voor ieder van ons persoonlijk. Dit geldt ook voor het lichaam van Christus als geheel. Samen zullen we al onze opdrachten voltooien en elke rechtvaardige daad vervullen, om klaar te zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.

Gebed van de dag

Dank U Jezus voor Uw eeuwige verbondstrouw aan Uw bruid. Ik bid dat de wereld om ons heen zich bewust wordt dat er meer is dan alleen het zichtbare om ons heen. Dat ze mogen inzien wat écht belangrijk is. Maak mij juist in deze tijd op aarde een levende getuige van U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.