Shop Doneer

Maak satan nerveus

Leestijd: 2 min.
Over de autoriteit die Gods volk heeft over de vijand, zei Jezus onder meer dit:
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. (Mattheüs 16:18)
Het lijkt of de meeste christenen dit vers als volgt interpreteren: ,,Nou, hier zijn we dan, belegerd in de stad. Maar misschien, als God goed voor ons is, houden de poorten het uit en kan satan niet binnenkomen." Als dat is hoe je dit vers opvat, dan kon je er niet verder naast zitten! Het echte plaatje is totaal tegenovergesteld. Als de Gemeente op de Rots, Jezus Christus, is gebouwd, dan kan ze uittrekken en de poorten van de hel bestormen in de wereld om ons heen en in onze samenleving. En de poorten van de hel zullen de Gemeente niet kunnen tegenhouden!
We vinden één van de grote Messiaanse beloften aan Abraham en zijn nakomelingen in Genesis 22:17: Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Wij zijn de nakomelingen, het nageslacht van Abraham (Hebreeën 2:16), door geloof in Jezus Christus. We hebben het wettige, Bijbelse recht om de poorten van de hel te bestormen, ze in te nemen en ze te bezitten in de Naam van Jezus.
Zoals we al eerder bespraken, is dit satans best bewaarde geheim. Er is niets wat de duivel zo nerveus maakt als het idee dat Gods kinderen dit geheim ontdekken en dit beginnen toe te passen. Er is niets wat hij meer zal proberen voor jou en mij te verbergen dan deze waarheid: Het is aan ons, en het ligt in onze macht om de nederlaag die Christus hem al heeft toegebracht, effectief te maken. Ik geloof dat zowel hemel als hel wachten tot wij dit gaan doen.
En hoe zit het met jou? Ben je van plan om er iets aan te gaan doen? Als je antwoord op deze vraag 'ja' is, als je dit echt wilt gaan doen, verklaar dan de volgende woorden hardop:
Heer, ik geloof dat door de kruisdood van Jezus en Zijn opstanding, de overwinning al is behaald. Ik verklaar dat het nu aan mij en al Uw gunstelingen is om deze nederlaag over de overheden en machten toe te passen, de overwinning die Jezus al heeft zeker gesteld door Zijn offer. In Uw kracht, en door Uw Geest, zal ik wandelen in die overwinning, en ik zal het erfdeel van de natiën van de wereld onderhouden en de kracht van Jezus' bloed toepassen, om onze vijanden voor ons uit te drijven. Amen!
Als we zo in onze rechtmatige autoriteit gaan staan, op basis van Jezus' volmaakte offer aan het kruis, zal de wereld zien dat Jezus leeft en zal bekend worden dat Gods kinderen zijn opgestaan in hun rol als voorbidders - functionerend als zout en licht in deze wereld!

Hemelse Vader, ik wil opstaan in die belangrijke en hoognodige rol als voorbidder, op basis van het volbrachte werk van Uw Zoon Jezus, die Zijn gemeente bouwt op Petrus' verklaring: U bent de Messias, de Zoon van de levende God! Dank U voor het grote voorrecht in Uw dienst te staan, in Zijn bovennatuurlijke kracht!