Shop Doneer

Naar de schuilplaats

Leestijd: 1 min.
Ik vertrouw op de Heer.
Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel:
Vlucht naar uw bergen, als een vogel!
Psalm 11:1
Waar schuil jij? Raak je van streek als mensen je aanvallen of bestrijden? Of wanneer je kijkt naar de onrust en onbestendigheid van de wereld om ons heen, waarin we leven?
Jezus heeft voorzegd dat we aan het einde der tijden van oorlogen en onlusten zullen horen en dat het hart van de mensen zal bezwijken van angstige verwachting van de dingen, die de bewoonde wereld zullen overkomen (zie Lukas 21:9,26).
Dit alles duidt erop dat we een schuilplaats nodig zullen hebben!
In het moderne Israël zijn in iedere woonplaats, van de grootste steden tot de kleinste dorpjes en nederzettingen toe, op de muren van de gebouwen in rode of zwarte letters deze woorden geschilderd: 'Naar de schuilplaats'. Een generatielange oorlog en voortdurende oorlogsdreiging heeft in de geheugens van het volk Israël een essentiële les gegrift: ieder mens heeft een schuilplaats nodig.
David zei: Bij de Heer schuil ik. Hij had een schuilplaats en dat wist hij. Hij liet zich niet afschrikken door de gevaren waaraan hij blootstond. In plaats daarvan daagde hij degenen uit die zich afvroegen of een dergelijke schuilplaats voldoende veiligheid bood. Hij stelde hen de vraag: Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht naar uw bergen, als een vogel? De 'berg' was voor deze mensen het zichtbare symbool van kracht en stabiliteit. Schuilplaats zoeken in iets onzichtbaars en geestelijks, was volgens hen belachelijk en onpraktisch, omdat het niet tastbaar was. Ze konden het met hun menselijke verstand niet bevatten.
Veel mensen vandaag de dag denken er precies zo over. Zij zoeken hun veiligheid alleen in de materiële wereld en in menselijke toevluchtsmiddelen. Maar God waarschuwt ons dat niet te doen, maar schuilplaats te zoeken bij Hem: Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken... (Jesaja 54:10, NBG).
De belangrijke vraag voor jou in deze tumultueuze wereld is: Waar is jouw schuilplaats?

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U wel voor de rots en schuilplaatst die U bent voor al uw kinderen! Ik bid dat al mijn geestelijke broers en zussen ook de weg naar U zullen vinden, en zullen zeggen: U Heer, bent mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God,op wie ik vertrouw! Amen.