Shop Doneer

Naar de schuilplaats

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 20

Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel! (Psalm 11:1)
Waar zoek jij je toevlucht? Ben je van slag, als mensen je uitdagen? Ben je verontrust als je kijkt naar de onzekere situatie waarin de wereld van vandaag verkeert?
Jezus vertelt ons dat we aan het einde van deze tijd zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat de mensen zullen bezwijmen van angst voor al de dingen die over de wereld komen. Wereldwijd komen zulke situaties hier en daar al voor, en ook in de Westerse wereld gaan soms mensen door grote moeiten en benauwdheden heen. In dergelijke tijden hebben we een schuilplaats nodig! David zegt: ‘Ik heb tot de Heer de toevlucht genomen’.
Daarna daagt hij degenen uit die betwisten of de Heer wel voldoende schuilplaats biedt. Hij zegt: ’Hoe kunt u tegen mij zeggen: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!’ In feite zegt hij: ‘Er bestaat geen berg die jou kan beschermen. Er is geen door de mens gemaakte beschutting, er is geen door de mens gemaakte plaats van veiligheid waar je bescherming gegarandeerd is. Er is maar één plaats van bescherming, één plaats van toevlucht die toereikend is. Die plaats is in de Heer.’
Ik heb tot de Heer de toevlucht genomen. Ik kijk voor mijn schuilplaats en veiligheid niet enkel naar menselijke hulpbronnen, naar de materiële wereld, naar financiën, of naar andere, soortgelijke voorzieningen. Mijn zekerheid is in de Heer.
Heb jij wel eens de Heer beproefd als je schuilplaats? Weet jij wat het betekent om je toevlucht te nemen tot de Heer? Ik raad het je sterk aan.

O Heer van de hemelse machten, ik mag tot U mijn toevlucht nemen, juist als ik zelf niet waar ik het zoeken moet! Ik prijs U daarvoor!