Shop Doneer

Nader tot God met vertrouwen

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

We hebben nu drie voorwaarden voor verhoord gebed gehad:
1. Kom in eerbiedige onderwerping.
2. Heb geloof.
3. Bid in de Naam van Jezus.
De volgende voorwaarde om in gebed tot God te naderen op een manier die antwoorden zal brengen, is Hem te benaderen met vrijmoedigheid. Er zijn twee manieren om dit te bereiken. De ene manier is met vertrouwen, de andere manier is zonder veroordeling. We bekijken vandaag vertrouwen.
Twee Schriftgedeelten uit de brief aan de Hebreeën vertellen ons waarom we God zouden moeten benaderen met vertrouwen. Dit is de eerste tekst: Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16). We bidden tot iemand die op de troon zit. Een troon duidt op een koning. Dit is niet slechts een koning, maar de Koning. De Koning van alle koningen, de Heer van alle heren, de hoogste Heerser van het universum, de Ene die zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28:18). We bidden tot iemand die zowel de autoriteit als de macht heeft om te doen wat we vragen. Laten we onze ogen daarom afwenden van onszelf en onze eigen noden en problemen, en ons oog richten op die glorieuze troon waar de Koning der koningen zetelt.
We lezen hier ook dat het een troon van genade is. Genade is een sleutelwoord in het Nieuwe Testament. Het staat altijd voor iets dat verder gaat dan wat wij zelf kunnen verdienen of bereiken door onze inspanningen. En omdat het een troon van genade is, zijn we dus ook niet beperkt tot wat wij zelf kunnen verdienen of voor elkaar krijgen in onze kracht! Van één ding ben ik me in mijn leven als christen altijd bewust geweest. Dat is dat ik de genade van God nodig heb. De Bijbel moedigt me aan om te geloven dat als ik kom vragen om genade, dat ik dan ook genade zal ontvangen.
De tekst gaat verder en zegt dat we om hulp moeten vragen in tijden van nood. We moeten niet kijken naar de omstandigheden en zeggen: „De situatie is zo ernstig en de problemen zijn zo groot dat er niets aan te doen is.” Juist in tijden van nood, juist wanneer de problemen groot zijn, nodigt God ons uit om te komen.
Laat dit prachtige gedeelte uit Hebreeën eens op je inwerken: Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus…laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. (Hebreeën 10:19-22)
Volle zekerheid. Vrijmoedigheid.

Vader, dank U wel dat ik met vertrouwen tot U mag naderen. Ik kan U vertrouwen omdat U de Koning der koningen bent, omdat U alle macht heeft, in de hemel en op de aarde. Met die waarheid in gedachten mag ik Uw troon van genade naderen.