sluit
Shop Doneer

Nieuwe kracht in Jezus' naam

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we verder naar onze banier, de naam van de Heer. Ik wil kort laten zien vanuit het Oude Testament en vanuit de geschiedenis, hoe belangrijk de vaandeldrager was in een toenmalig leger. De profeet Jesaja beschrijft de nederlaag van een groot heidens leger, de Assyriërs:

Het volk zal zijn als een zieke die wegkwijnt (Jesaja 10:18).

In een andere, Engelse vertaling wordt gesproken over een vaandeldrager die bewusteloos raakt, in plaats van over een zieke die wegkwijnt, zoals in deze vertaling. Dit vinden we ook terug in de Statenvertaling: …en hij zal zijn, gelijk als wanneer een vaandrager versmelt.

Waarom is dit zo belangrijk? Als de drager van de banier wegviel, dan was het hele leger onmiddellijk in chaos. Legers in vroeger tijden waren erop getraind dat wanneer de strijd zwaar was en het risico bestond dat ze elkaar zouden kwijtraken of het onderling contact te verliezen, dat dan de banierdrager een verhoging opzocht, een heuvel bijvoorbeeld. Daar tilde hij de banier omhoog en de soldaten hergroepeerden zich dan rondom die banier. Maar als de banierdrager wegviel, dan konden ze nergens heen om te hergroeperen en daarmee werd de eenheid van het leger verbroken. Dat was een zeer ernstig probleem voor het leger en het leidde vrijwel altijd tot grote verliezen.

Voor ons als christenen geldt dat de Heilige Geest onze banierdrager is. Luister maar naar wat Jesaja zegt in Jesaja 59:19:

Dan zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten (Jesaja 59:19, Statenvertaling).

De Geest van de Heer, de Heilige Geest, is onze banierdrager op het moment dat we veel tegenstand ervaren van de krachten van satan en ze als een vloed over ons heen komen. Het goede nieuws voor ons is dat onze Leider ons zijn banierdrager stuurt, de Geest van de Heer, om de banier op te heffen waardoor wij ons kunnen hergroeperen rondom die banier. De banier is de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is dus ons verzamelpunt, onze ontmoetingsplek.

Als wij als christenen veel tegenstand ervaren in de strijd, dan zal de Heilige Geest de banier opheffen, Hij zal ons herinneren aan de machtige naam van de Heer Jezus - en als we zijn naam opgeheven zien, dan verzamelen we ons daar en vinden nieuwe kracht om weerstand te bieden.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mijn banierdrager bent. Ik wil mijn oog op U gericht houden in de strijd, dan zal ik nieuwe kracht vinden. Heilige Geest, breng mij steeds weer in herinnering dat de overwinning is behaald in en door mijn Heer Jezus Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.