Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Nieuwe scheppingen

Leestijd: 2 min.
In het leven van ieder mens zijn twee tegengestelde krachten aan het werk: leugen (of in Bijbelse termen ook wel: 'misleiding') en waarheid. De oude mens is het product van satans leugen. Adam en Eva geloofden zijn leugen: Je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. Toen zij zichzelf openstelden voor satans misleiding, veroorzaakte dat corruptie, oftewel 'bederf' in hun binnenste, en vanaf hun 'val' voor alle mensen die na hen kwamen. Het sleutelwoord om de oude mens te beschrijven is dan ook 'corrupt', 'onzuiver', 'bedorven'. De nieuwe mens daarentegen, is opnieuw geschapen door God - hij is een nieuwe schepping in Christus. Hij of zij is het product van de waarheid van Gods woord, die gerechtigheid en heiligheid voortbrengt. Gods oplossing voor corruptie en onzuiverheid is het kruisigen van de oude mens, die het product is van leugen, en vervolgens schept Hij een nieuwe mens in ons, die het product is van de waarheid. Let op het verschil tussen de leugen van de duivel en de waarheid van God. Gods waarheid brengt, door de nieuwe schepping, gerechtigheid en heiligheid in ons voort. Daartegenover is het product van satans leugen - de oude mens - moreel, lichamelijk en emotioneel verval - in één woord: bederf. Jaren geleden maakte God me duidelijk dat het proces van bederf onomkeerbaar is. Als het eenmaal aanwezig is, kun je het proces afremmen, maar je kunt het op geen enkele manier stoppen en omkeren. Neem bijvoorbeeld een mooi stuk fruit, zoals bijvoorbeeld een perzik. De perzik ziet er perfect uit, maar van binnen is het bederf al volop in werking. Als je een rijpe perzik een tijd op het aanrecht laat liggen, wordt hij donkergeel, verschrompelt en wordt onaantrekkelijk. Waarom? Omdat het bederf er al in aanwezig was. De moderne oplossing daarvoor is de rijpe perzik in de koelkast te leggen. Toch kan die koelkast het bederf niet omkeren; het kan hooguit het proces van bederf afremmen. Veel gemeenten vandaag functioneren als die koelkast. Ze veranderen het bederf niet, maar remmen het proces alleen af. De enige manier om iemand echt te veranderen, is door hem of haar tot een nieuwe schepping te maken. God lapt de oude mens niet op, en vormt hem ook niet om. Hij verbetert hem niet, geeft hem geen Bijbelschoolopleiding. Nee, Hij brengt hem ter dood. In zijn plaats komt er een nieuwe schepping tevoorschijn die geboren wordt uit Gods waarheid. 2 Kor. 5:17 beschrijft dit prachtig: Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Jouw en mijn 'oude mens' is voorbij, de nieuwe mens (in Christus) is gekomen!


Heer Jezus, dank U wel dat ik in U een nieuwe schepping ben. Mijn oude ik, mijn oude leven, is voorbij in u heb ik een nieuwe identiteit ontvangen die zich kenmerkt door gerechtigheid en heiligheid! Dank U daarvoor, Heer! Amen.