Shop Doneer

Nu is er nog tijd

Leestijd: 3 min.

Is je wel eens opgevallen hoe Jezus in de Bergrede waarschuwt dat het de voeten van mensen zijn die de zoutloze kerk vertrappen? God gebruikt daar (de keuzes van) mensen voor. Als je je bedenkt wat er vandaag in de wereld gebeurt, zie je dat er miljoenen voeten klaarstaan om de Kerk te vertrappen. Aan die bewering is niets overdreven.

Hordes vijanden van het kruis, over de hele wereld, zouden ons graag vertrappen. Als we onze houding en gedrag niet veranderen, zullen ze dat ook doen! En wanneer we dan vertrapt zijn, hebben we geen enkele reden tot klagen. Alles wat we dan kunnen zeggen, is: ‘We verdienen het... God heeft ons gewaarschuwd’. En de bitterste gedachte zal nog zijn dat het niet had gehoeven. Alles wat we hadden hoeven doen, was ons verootmoedigen, bekeren van onze wegen en veranderen. God verbindt er zelfs een geweldige belofte aan als we die keuze maken:

...en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kronieken 7:14)

Deze bekende belofte uit het Oude Testament geldt natuurlijk in de eerste plaats voor Gods eerste verbondsvolk Israël, maar in de Heer Jezus mogen wij er als Gemeente van Christus eveneens aanspraak op maken. En nu is er nog tijd, nu geldt nog: het hoeft niet te gebeuren dat we door de mensen vertrapt worden omdat we onze functie als het zout van de wereld niet serieus nemen en onze kracht verloren zijn...

Ik ben ervan overtuigd dat de Gemeente van Jezus Christus, in elk gebied van de wereld, aan Gods simpele, zeer duidelijke en specifieke voorwaarden kan voldoen. Als we dat doen, dan stoppen we de neergaande spiraal en brengen verandering. Als we dat niet doen, zal het onze schuld zijn en wij er als eerste en het meeste onder lijden. Als we lijden omdat we niet aan Gods voorwaarden voldoen, dan verdienen we het om als smakeloos zout vertrapt te worden.

Voordat we de komende tijd verder gaan in onze studie naar 'leven als zout en licht', wil ik een simpele toepassing geven voor wat we tot zover behandeld hebben. Ik nodig je uit om Mattheüs 5:13 nog eens te lezen:

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Ik stel voor dat je bovenstaand vers nu heel persoonlijk maakt. Jij bent een christen en Jezus richt zich hier tot christenen. Dus als er 'u' staat, wil ik je uitdagen het te lezen als 'ik' of 'wij'. En in het midden van het vers, als er staat: 'Het deugt nergens meer voor', lees dan radicaal en eerlijk: 'Ik deug/wij deugen dan nergens meer voor...'. Dit is een eerlijke, rechtmatige toepassing van Gods Woord. Maar besef goed, dat als je dit hebt uitgesproken, God je verantwoordelijk houdt voor de toewijding die je nu uitspreekt.


Gebed van de dag

Ik ben het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Ik deug dan nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Maar in Christus zal ik krachtig zout zijn, dat de smaak van Jezus verspreidt en dat bederf tegengaat! Vader, dank U voor de kracht van Jezus die in mij is!


Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

Bid dat de Heer voorganger Veasna en Huy zal leiden. Zij zullen samen werken met kerken in het zuidwesten van Cambodja nadat er vele zijn gesloten door de pandemie. Ze gaan in september op reis om medische zorg te bieden en zij zullen onder jongeren gaan evangeliseren later dit jaar, mits het virus onder controle is. Dereks onderwijsmateriaal zal hierbij verspreid worden.