Shop Doneer

Oefenen in de godsvrucht

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
De vijfde bouwsteen: Godsvrucht
Gisteren sloten we af met een tekst uit 1 Timotheüs 4:7-8:
Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.
Naar aanleiding van deze tekst wil ik er graag op wijzen dat Paulus aan Timotheüs aangeeft dat godsvrucht oefening vraagt. Hij zegt: "Oefenjezelf in de godsvrucht". Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben van wat oefenen inhoudt. Je staat 's morgens op en je gaat je gewone oefeningen doen. (Sommigen van jullie doen misschien helemaal geen oefeningen. Laat ik daarover zeggen dat de tijd je vanzelf zal inhalen!... Door de jaren heen heb ik geleerd dat als je je lichaam verwaarloost, je dit vroeg of laat zult gaan merken.)
Maar terug naar ons onderwerp, godsvrucht. Wat ik wil benadrukken is dat godsvrucht iets is wat je bereikt door te oefenen. Er zijn als het ware 'spieren' van godsvrucht, die versterkt kunnen worden door oefening. Er is een staat van godsvrucht die je zonder oefening echt niet zult bereiken.
Wat zijn een paar van die oefeningen die de godsvrucht in je leven doen groeien? Ik heb een lijstje gemaakt.
  1. Gebed. Gebed is een oefening die godsvrucht kan opleveren.
  2. Bijbelstudie.
  3. Bijbelteksten uit het hoofd leren. Deze gewoonte wil ik aanbevelen. Het is één van de grootste krachtbronnen die je kunt verwerven. Wij hebben eens een boek gelezen over de Culturele Revolutie in China, 'De Kerk in China' van ene Carl Lawrence. Het was een ware openbaring voor ons. De auteur stelde: Onder de meest hevige vervolging tijdens de Culturele Revolutie, werden van iedereen de Bijbels afgenomen, christenen werden in de gevangenis gegooid, en gemarteld, soms tot de dood erop volgde. Van degenen die gevangengezet en gemarteld werden, waren de enige christenen die het overleefden, zij die Bijbelteksten uit hun hoofd hadden geleerd. De anderen verloochenden hun geloof, verraadden hun medegelovigen, werden krankzinnig of pleegden zelfmoord. De enigen die de kracht hadden om stand te houden waren diegenen die Bijbelteksten van buiten hadden geleerd.Stel je voor dat je morgen voor twintig jaar gevangen gezet zou worden, en je had geen Bijbel bij je. Wat zou je aan het eind van het eerste jaar dan nog over hebben? Wie weet of jij en ik aan eenzelfde soort druk blootgesteld zouden kunnen worden? Denk niet dat het jou nooit zal overkomen, want het kan wél.
  4. Meditatie/ overdenken. Na het teksten uit je hoofd leren, noem ik meestal het overdenken. Ga dit thema eens nakijken in de Bijbel en lees al de beloften die worden geschonken aan hen die het Woord van God overdenken. Het lijkt me duidelijk dat je niet kunt mediteren over iets wat je niet uit je hoofd kent. Het Woord moet eerst in je verstand aanwezig zijn om het te kunnen overdenken.
  5. Vasten. Nog een vorm van discipline die naar ik geloof Bijbels is, is het vasten. Ik wil erop wijzen dat Jezus niet tegen Zijn discipelen niet zei: "Als jullie vasten...". Hij zei: "Wanneer jullie vasten". (zie Mattheüs 6:16-18) Hij ging er dus van uit dat ze zouden vasten. Dit is mijn persoonlijke conclusie, uit de Bijbel en uit ervaring: bepaalde doelen in je leven als christen, die naar de wil van God zijn, zal je nooit kunnen bereiken zonder te vasten. (Ik zou nog veel meer punten kunnen noemen over vasten, maar binnen het kader van dit boekje moet dit voldoende zijn.)
Tot besluit herhaal ik nog even het lijstje van oefeningen die leiden tot godsvrucht: gebed; Bijbelstudie; Bijbelverzen uit je hoofd leren; meditatie (of overdenking); zelfverloochening in de vorm van vasten.

Vader, wat is het prachtig dat U ons in Uw Woord zo duidelijk geestelijke disciplines aanreikt die ons helpen om onze 'spieren van godsvrucht' te trainen, zodat Uw aanwezigheid in ons leven steeds meer zichtbaar wordt voor de wereld om ons heen. Dank u wel! Amen.