Shop Doneer

Onder één hoofd... Christus!

Leestijd: 2 min.
Gods verlossingsplan gaat verbazingwekkend genoeg nog een stap verder dan wat we eerder zagen (hoe Jezus, de zondeloze Zoon, al onze schuld op zich nam). Niet alleen identificeerde Jezus Zich met ons, maar door ons geloof worden wij ook geïdentificeerd met Hem. De laagsten worden verhoogd tot de hoogsten. Wie omhoog wil, moet dus omlaag.
Niet alleen nam God een schepsel dat gemaakt was uit stof, maar God nam dat schepsel - verdorven, corrupt en gevallen - en bood het de hoogste plaats in het universum aan!
Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:4-6).
Deze passage beschrijft onze identificatie met Jezus. Wij worden uitgenodigd om samen met Jezus door alle dingen heen te gaan waar Hij ook doorheen is gegaan. Allereerst moeten we ons met Hem identificeren in Zijn dood. We beschouwen onszelf als dood. We worden met Hem geïdentificeerd in Zijn begrafenis door onze doop. En als we met Hem geïdentificeerd zijn in dood en begrafenis, dan worden we vervolgens met Hem geïdentificeerd in drie opeenvolgende positieve stadia:
  1. we zijn met Hem levend gemaakt;
  2. we zijn met Hem opgewekt, en
  3. we zijn met Hem verhoogd
God heeft onvoorwaardelijk, specifiek en letterlijk het laagste genomen en het, in Christus, verheven tot het hoogste, door ons samen met Hem op de troon van het universum te plaatsen. Bovendien gaat God deze gevallen (maar verloste) schepselen gebruiken om deze wet voor altijd te tonen aan het universum. Dit uiteindelijke doel onthulde Paulus in Efeziërs:
Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is (Efeze 1:4-10).
Het is Gods welbehagen (vers 9) om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één Hoofd, dat is Christus, bijeen te brengen.

Hemelse Vader, dank U wel voor Uw weergaloze Masterplan, dat U richting het einde - of de volheid - van de tijden, heel Uw schepping met U wilt verzoenen, door het volmaakte, volbrachte werk van Uw Zoon Jezus aan het kruis, die U heeft aangesteld als Hoofd... Ik prijs en verheerlijk U Vader! Amen.