sluit
Shop Doneer

Ons antwoord op de lasteraar

Leestijd: 3 min.
Tot nu toe keken we naar veiligheid op het gebied van ons denken en onze emoties. We hebben afgerekend met vier belangrijke vijanden van onze emotionele veiligheid: angst, bezorgdheid, ontmoediging en depressie. Nu zullen we nog twee bekende vijanden van onze emotionele veiligheid gaan bestuderen, namelijk kritiek en onjuiste voorstelling van zaken.
Eén van de krachtigste wapens die satan tegen ons gebruikt, is de tong. De naam duivel in het Nieuwe Testament betekent letterlijk 'lasteraar' ('diabolos' = tweedracht-zaaier) en dat beschrijft perfect wie hij is!
De duivel is de lasteraar bij uitstek, de aanklager... maar listig als hij is, gebruikt hij vaak de tong van onze medemens (zelfs broeders en zusters als we niet opletten!) om zijn ware aard te tonen. Hij komt niet rechtstreeks in eigen persoon tegen ons op, nee, hij neemt stiekem en onzichtbaar de controle over van menselijke tongen (en dus niet zelden die van kinderen van God!) en gebruikt deze tegen (andere) kinderen van God. Hij gebruikt mensen om te belasteren, te veroordelen, te bekritiseren en een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
In het Oude Testament kunnen we lezen over de bediening van de profeet Jeremia. In Jeremia 18:18 spreekt de profeet over wat zijn vijanden over hem zeggen. Soms helpt God ons, door ons te laten weten hoe onze vijand over ons denkt. Soms is het goed om te weten hoe we worden aangevallen, en in Jeremia 18:18 staat een dergelijke uitspraak:
Toen zeiden zij: Komt, laat ons plannen tegen Jeremia beramen... Komt, laat ons hem treffen door middel van de tong...De Nieuwe Bijbelvertaling zegt hier:Kom, we brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor.
Het merendeel van Gods dienstknechten wordt op deze manier door satan aangevallen. Hij valt Gods kinderen aan door middel van de tong van onze medemens. Deze kritiek en valse beschuldigingen, vaak heel subtiel, kunnen ons onzeker maken en ons een gevoel van onveiligheid geven. Hoe moeten we daarop reageren? Wat moet ons antwoord daarop zijn? Het is heel belangrijk dat we reageren zoals Gods Woord voorschrijft. Toen Jezus het had over dit probleem in Mattheüs 5:11 en 12, zei Hij:
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vòòr u vervolgd.
In de eerste plaats is het belangrijk om te zien dat als dit ons overkomt, we dan niet een probleem hebben of iets om over te klagen, maar dat het een zegen is. Het overkomt ons namelijk vanwege ons geloof in Jezus! Als dit soort dingen over ons gezegd worden vanwege onze eigen fouten, misstappen en ons verkeerde gedrag, dan moeten we het natuurlijk niet zien als zegen, maar ons hart onderzoeken. Maar als we bekritiseerd en aangevallen worden vanwege onze relatie met en toewijding aan Christus en onze trouw aan Hem, dan zegt Jezus: ,,Gezegend ben je". Op deze manier word je eigenlijk bevoorrecht door je vijanden. Ze zullen zich dat niet realiseren, maar ze stapelen daarmee een beloning voor jou op in de hemel. Probeer dus vooral niet hen te stoppen; laat ze maar doorgaan, want hoe meer ze dat doen, des te groter is je beloning in de hemel. Bovendien zegt Jezus feitelijk: ,,Je bevindt je in goed gezelschap, want zo behandelden ze de profeten vóór jou ook al". Zo gingen ze bijvoorbeeld ook al om met Jeremia, in het gedeelte dat we al eerder lazen. Wees dus blij en verheug je als dit je overkomt, want je verdient er een grote beloning mee in de hemel. Deze reactie van dankbaarheid en vreugde is je eerste bescherming tegen aanvallen van satan, de lasteraar.

Heer, wilt U mij het karakter geven om niet in de verdediging te gaan als ik word aangevallen en belasterd. Laat het mij ook niet ontmoedigen, maar leer me om mij juist in die momenten helemaal te richten op mijn relatie met U. Amen.