Shop Doneer

Ons grote wapen: het kruis

Leestijd: 3 min.
Vandaag kijken we naar het eerste hoofdstuk van Kolossenzen:
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)
De term 'overzetten' is compleet. Twee mannen in het Oude Testament zijn 'overgezet' in de hemel zonder te sterven: Henoch en Elia. (Zie Genesis 5:24; Hebreeën 11:5, 2 Koningen 2:1,11-12.) Geen van hen liet hun lichaam achter. Zij werden totaal 'overgebracht', volledig door God de Vader opgenomen. En zoals hun 'overzetting' totaal was, zo is die van ons dat ook.
God heeft ons volledig overgezet - geest, ziel en lichaam - uit het territorium van duisternis, in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon, daar waar de regels en wetten de regels en wetten van de liefde zijn. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood... (Romeinen 8:2). Dit is niet iets wat gaat gebeuren in de toekomst, nee, het is al gebeurd. Door het kruis ben ik overgezet, uit het territorium waar ik viel onder de wet van satan. Maar nu ben ik onder de wet van het Koninkrijk van God.
Doordat ik veel te maken heb gehad met mensen die bevrijding nodig hadden van boze geesten, heb ik ontdekt: ons grote wapen is het kruis. Demonen sidderen, als je weet hoe je ze moet vertellen over het kruis. Ze beven voor de naam van Jezus, het bloed van Jezus, en voor het getuigenis van wat Hij deed aan het kruis.
Je hoeft nooit bang te zijn voor de duivel. Dit klinkt misschien ongelooflijk, maar het Woord van God zegt: Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)
Nadat Jezus gezegd had: Nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden (Johannes 12:31), vervolgde Hij met: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (Johannes 12:32)
Wiens taak is het om de Heer te verhogen? Die van ons! Ik ben ervan overtuigd dat als elke christen zijn of haar best zou doen om de Heer te verhogen, alle mensen naar Hem toe getrokken zouden worden. Ik zeg niet dat ieder mens tot Hem zou komen; sommigen zullen zich nog steeds blijven verzetten. Maar ieder individu, in elke regio van de wereld, zou ervaren dat de Heilige Geest ons naar Jezus toe trekt, als jij en ik onze taak zouden doen, namelijk Jezus vanaf de aarde verhogen.
Wat is dus onze taak? De Heer Jezus Christus verhogen. Dat is waarvoor we hier zijn - niet om een bepaalde kerk te promoten of de een of andere denominatie, ook niet om door onze woorden eer te geven aan de duivel - eer die hem niet toekomt - maar we zijn hier om de Heer te verhogen.
Ik denk - en ik zeg dit zonder kritisch te willen overkomen - dat de meerderheid van Gods kinderen helaas meer tijd besteedt aan het vertellen wat de duivel allemaal heeft gedaan, dan dat ze (Hem) vertellen wat de Heer heeft gedaan. Heel wat gebedssamenkomsten worden tot een soort mededelingenrubriek voor de satan: ,,Ik heb deze kwaal; mijn hele familie is er ziek van..." ,,Mijn dokter zegt dat ik een ongeneeslijke ziekte heb...", "...wat mij is aangedaan..." - enzovoort. Elke schijn van het verhogen van de Heer is bij dat soort berichten ver te zoeken... Het tragische is dat mensen zich niet realiseren welke scheppende, of liever: vernietigende kracht zo'n negatief getuigenis heeft.
Toch zijn er vele manieren waarop we juist een Bijbels gefundeerd positief getuigenis kunnen laten horen. Daar zullen we morgen dieper op ingaan, maar voor nu wil ik afsluiten met zo'n positief, Bijbels getuigenis, als voorbeeld van de Waarheid waarmee we elke negatieve belijdenis zijn kracht kunnen ontnemen. Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12). Vul je gedachten met Gods grote daden, om de kracht van de vijand te breken.

Heer Jezus, ik prijs Uw grote naam en ik zal aan al Uw wonderdaden blijven denken. Dank U wel Heer, dat U mij vele wonderen heeft laten zien, opdat ik nooit aan de grootheid van Uw naam zou twijfelen. U heeft de volle prijs betaald, redding en vrijheid bewerkt, en leven en overvloed gebracht. Ik prijs Uw heerlijke naam! Amen.