Shop Doneer

Ontsnappen aan de vloek

Leestijd: 1 min.
Wist je dat de Bijbel leert dat de zonden die wij doen, gevolgen kunnen hebben voor ons nageslacht? (zie Deut. 28) Zo is het dus ook mogelijk dat negatieve gevoelens, gebeurtenissen of tegenslagen die jij in je leven ondervindt, te maken hebben met zonden van je ouders of voorouders. Het kan zijn dat er door zonden van je voorgeslacht een vloek op je leven is gekomen. Ook al heb jij persoonlijk geen schuld aan hun misstappen of zonden, toch lijd je wel aan de gevolgen ervan. Als we zo'n vloek willen verbreken, is het belangrijk om alle zonden te belijden die jij of je voorouders hebben begaan en waar jij je van bewust bent. Dit kun je doen door deze zonden te noemen en God te vragen om vergeving en reiniging. In Spreuken 28:13 staat:
Hij die zijn zonden bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie zijn zonden belijdt en achterlaat, die zal ontferming vinden (NBG)
.
Als je de zonden bedekt, zul je niet voorspoedig zijn of gezegend worden. Maar als je daarentegen de zonden belijdt en achter je laat, dan zul je Gods ontferming en genade vinden, en verlossing ontvangen van iedere mogelijke vloek. In dit proces speelt vergeving dus ook weer een rol. Jezus zei:
En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft (Markus 11:25).
Jezus maakt hier duidelijk dat als we onvergevingsgezindheid koesteren en bitterheid of weerstand in ons hart vasthouden, dat we daarmee blokkades opbouwen die onze gebedsverhoring tegenhouden. Deze dingen houden ons onder een vloek. Door een beslissing van onze wil moeten we in ons gebed alle weerstand, bitterheid of onvergevingsgezindheid opgeven. In de mate waarin wij een ander vergeven, zal God ons vergeven. Als we volkomen vergeving van God willen ontvangen, moeten we ook volkomen vergeving schenken aan anderen. Het is in je eigen belang, dat je anderen oprecht en van harte vergeeft.

Dank U Jezus, dat U voor mij stierf aan het kruis. Help mij om anderen te vergeven en mijn leven vrij te maken van de vloek, door elke zonde - zowel die van mijzelf als die waarvan ik mij bewust ben vanuit mijn voorgeslacht - te belijden en vergeving te ontvangen. Omdat Jezus werd gestraft, kon ik vergeven worden. Amen.