Shop Doneer

Ontvang alleen wat je gegeven wordt

Leestijd: 2 min.


Ik ben altijd diep onder de indruk geweest van een uitspraak van Johannes de Doper: Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen (in de Engelse vertaling: ‘ontvangen’), of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. (Johannes 3:27, NKJV)

Johannes’ discipelen kwamen hem melden dat degene die hij de Messias noemde, momenteel meer discipelen kreeg dan Johannes zelf, en ze verwachtten eigenlijk dat Johannes daarover wel kwaad zou worden. Maar hij zei eigenlijk alleen maar: ,,Nou en? Een mens kan niets ontvangen, tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt.” Vele predikers, gemeenten en religieuze groepen worden boos of jaloers, wanneer een ander meer gemeenteleden krijgt, meer bekeerlingen wint, of een grotere bediening heeft. Maar ik geloof dat we de houding van Johannes moeten ontwikkelen, en beseffen dat niemand iets kan ontvangen, tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt.

Op een bepaald moment in mijn bediening is die les heel erg voor me gaan leven. Ik dacht erover na en zei: ,,Heer, weet U wel zeker dat dat principe klopt? Ik zie heel veel mensen allerlei dingen krijgen, maar ik zie geen bewijs dat het ze uit de hemel gegeven is.” De Heilige Geest zei toen tegen me: ,,Er is een verschil tussen graaien en ontvangen.'' Dat opende mijn ogen! Ik zag zoveel mensen, waaronder ook christenen, die bezig waren te graaien, te pakken wat je pakken kunt... Bovendien waren ze niet zelden gewetenloos en onzuiver in hun omgang met medechristenen en - in het algemeen - hun medemensen. Hun enige overweging was: Wat zit er voor mij in? En God maakte me duidelijk: ,,Dat is graaien. Wat je ook maar bemachtigt door het te grijpen, je zult het niet eeuwig houden!'' Het enige wat je uiteindelijk zult behouden, is datgene wat je vanuit de hemel gegeven wordt. Dus waarom zou je al die moeite doen om dingen te graaien die je uiteindelijk toch niet kunt meenemen? Waarom kom je niet tot rust, hef je gezicht naar God en zeg: ,,Heer, wat wilt U mij geven?’’

Jezus zei tot Zijn discipelen: Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Als we het Koninkrijk al hebben, waarom zouden we dan graaien? We bemachtigen het Koninkrijk niet door ernaar te graaien, maar we krijgen het omdat God er plezier in heeft het ons te geven. Laten we leren tot rust te komen en die graaiende houding af te leggen. Want zolang we zo’n houding handhaven, zijn we niet in staat te ontvangen wat God ons helemaal gratis aanbiedt.

In het Koninkrijk van God zeggen we: ,,Vader, wat heeft U voor me? Wat vindt U fijn om mij te geven?'' Wat God wil geven, dat is het enige wat belangrijk is, en blijvend.

Gebed van de dag

Vader, wilt U mij leren om alleen te ontvangen wat U mij vanuit de hemel geeft en nooit te gaan ‘graaien’. Wilt U mij leren om niet te vergelijken met anderen, of meer te willen dan wat U mij geeft. Dank U wel voor de ontspanning en vrede die het geeft als ik dat los kan laten. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID-KOREA

  • Bid om Gods zalving voor de nieuwe vertalers die werken aan Fundament van geloof door bijbelstudie en aan verschillende onderwijsbrieven in het Koreaans.
  • Bid om Gods leiding voor professor Yi en het team, die het werk plannen en realiseren.