Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Onverdeeld en niet vooringenomen

Leestijd: 3 min.

Uit de eerdere teksten blijkt dat om Gods stem te kunnen horen, je Hem je onverdeelde aandacht moet schenken. Het is goed te bedenken dat dit totaal in tegenstelling is met onze hedendaagse cultuur. De meeste mensen vandaag - en zeker de jonge generatie - zijn gewend naar tenminste twee verschillende dingen tegelijkertijd te luisteren. Zelfs mijn eigen dochters in hun tienertijd - en ook dat is toch al heel wat jaren geleden - zaten aan de keukentafel geregeld hun huiswerk te maken, terwijl ze tegelijkertijd een televisieprogramma volgden. Ik begreep daar niets van. Ik ben ook student geweest en zelfs professor op de universiteit, maar ik was beslist niet in staat om twee dingen tegelijk te doen. Als ik televisie kijk, dan kijk ik televisie en als ik studeer, dan studeer ik. Ik wil niet zeggen dat mijn dochters - en met hen de vele jongeren vandaag die radio, tv, sms-berichten, internet of andere activiteiten combineren met huiswerk of conversaties - geen goede cijfers haalden, maar ik weet zeker dat ze niet het maximale eruit haalden wat erin zat. Dit is typerend voor de moderne cultuur. Mensen lijken bang voor stilte. Ze hebben altijd geluid nodig, al was het maar achtergrondmuziek, iets wat ze op de een of andere manier kan afleiden. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we echt Gods stem willen verstaan, we ons niet kunnen veroorloven om afgeleid te worden. We zullen zowel onze oren als onze gedachten volledig op God moeten richten. Deze vorm van aandacht schenken kun je trainen, en het is goed om dat te weten, omdat veel mensen vandaag die gesteldheid niet meer van nature bezitten.

...neig je oor tot mijn inzicht. (Spreuken 5:1)

In de tweede plaats moeten we ons oor neigen, dus nederig zijn en leerbaar. Veel mensen lezen de Bijbel en bidden tot God vanuit hun eigen vooringenomen gedachten. Ze geloven dat ze weten wat God zou hebben gezegd en ook wat Hij zal gaan zeggen. Als God in werkelijkheid dan iets anders zegt, zijn ze simpelweg niet in staat het te verstaan. Ze zijn doof gemaakt door hun vooringenomenheid. Hun eigen opvattingen en verwachtingen staan de openbaring van God in de weg. We herkennen dit wellicht als we kijken naar denominaties. De meeste mensen die behoren tot een bepaalde denominatie of geloofsrichting, lezen de Bijbel door de bril van die denominatie. Ze zijn gekleurd door de kerkelijke richting waar ze deel van uitmaken. Ze denken (meestal onbewust): ,,Alles wat niet geleerd wordt binnen mijn kerk of denominatie, staat niet in de Bijbel". Ik denk echter dat er geen enkele denominatie bestaat die de volledige waarheid heeft. Er staan dingen in de Bijbel die we in de kerk bijna nooit horen, en als we verwachten dat God alleen maar dingen tot ons zal spreken die we ook al in de kerk hebben gehoord, dan zijn we geestelijk doof; we missen dan wat God tot ons te zeggen heeft. De eerste twee vereisten voor een 'horend hart' zijn dus aandacht en een nederige houding.

Gebed van de dag

Heer, vandaag vraag ik me af: is mijn hart werkelijk nederig? Ben ik ontvankelijk voor alles wat U tot mij te zeggen heeft? Met David zeg ik: Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen (Psalm 19:14). Open mijn ogen voor de blinde vlekken en de zonden die voor mijzelf verborgen zijn...

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

  • Bid dat het nieuwe Hongaarse boek Koers houden in de storm antwoord zal geven op de vragen van veel gelovigen die lijden meemaken.
  • Bid dat Dereks onderwijs een geweldig hulpmiddel is voor kerken bij het vormen van discipelen, en hen zal toerusten met de levensveranderende waarheden van het Woord van God.

DANKPUNT HONGARIJE

Vorig jaar hebben we een conferentie gehouden over ‘Koers houden in de storm’. Dereks onderwijs had een grote impact op veel gelovigen, en heeft hen geholpen om Gods liefde en goedheid te midden van lijden beter te begrijpen.