Shop Doneer

Onweerstaanbare harmonie

Leestijd: 3 min.
De instorting van het 'thuis', of het gezin, is waarschijnlijk de grootste zwakte van de christelijke Kerk vandaag. De zoon van een leidende, Bijbelgetrouwe voorganger in een grote stad zei ooit tegen me: ,,Ik ken ongeveer veertig predikers persoonlijk - en van hen allemaal ken ik er geen een die echt een gelukkig gezin heeft."
Die bewering is schokkend, maar ze onthult een belangrijke realiteit: je kunt het helemaal goed hebben wat betreft je leerstellingen, en toch totaal de mist ingaan in het relationele. Christendom is niet in de eerste plaats een religie van doctrine, het is een religie van relaties. Dat is wat de Heilige Geest in onze tijd steeds meer benadrukt. Laten we alsjeblieft in harmonie komen - dan worden we onoverwinnelijk in ons gebed.
Dit principe van harmonie wordt overgebracht in Mattheüs 18:19: ...als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen... Het is opmerkelijk dat het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'eenstemmig', ook de oorsprong is van ons woord 'symfonie'. Met andere woorden: ,,Als twee van u in symfonie zijn op aarde..."
Dit concept heeft niets te maken met of we het alleen maar intellectueel met elkaar eens zijn. Ik denk dat het een aanfluiting is voor de symfonie die Jezus bedoelde, als christenen zeggen: ,,We zijn het eens'', maar geestelijk zijn ze helemaal niet in eenheid - ze hebben geen harmonieuze relatie met elkaar. Het woord symfonie gaat over harmonie, één akkoord, het samensmelten van twee geesten in eenheid. Als dat gebeurt, dan zal alles waar je om vraagt gebeuren. Dan ben je onverslaanbaar! Niets kan tegen je zijn.
Ik ben geen muzikant - verre van dat. Maar ik weet dat er voor een muzikale symfonie minstens twee elementen noodzakelijk zijn: een dirigent en een partituur. Je kunt alle onderdelen van een orkest hebben, maar als je geen dirigent en geen partituur hebt, is er geen symfonie.
Geestelijk gezien klopt dit ook. Om echte geestelijke symfonie te hebben, heb je de Dirigent nodig en een partituur. De Dirigent is de Heilige Geest; de partituur is de wil van God, onthuld door de Heilige Geest vanuit Gods geschreven Woord. Wanneer twee christenen in harmonie samenkomen tot de naam van Jezus en tot de wil van God door de Heilige Geest, zal wat zij vragen gedaan worden. Het zal niet mislukken, het is gegarandeerd.
Normaal gesproken is de eerste plek waar we natuurlijke overeenstemming en eenheid verwachten - ook of vooral in gebed, tussen man en vrouw. Maar hoeveel echtparen kunnen echt samen overeenstemmen?
Ik sprak ooit op een christelijke mannenbijeenkomst, en vroeg: ,,Hoeveel van jullie (mannen) vindt het makkelijk om het met je vrouw eens te zijn?" Slechts één man uit die grote groep stak zo'n beetje half zijn hand op. De waarheid is dat de meeste mannen het van nature niet gemakkelijk eens kunnen worden met wie dan ook... Instemming is bijna onmogelijk voor het oude, niet-wedergeboren, eigenwijze, assertieve ego van een man; onze oude natuur zit ons dan in de weg... Het is alleen mogelijk in de 'nieuwe man', en in het nieuwe rijk van Jezus Christus (zie bijvoorbeeld Kolossenzen 3:8-11).
Ik geloof echt dat er geen grotere noodzaak is in de Gemeente vandaag, dan die van overeenstemming tussen man en vrouw, vader en moeder. In elke eeuw en elke tijd, vanaf Adam en Eva tot nu toe, is er één centrale plaats in het leven van ieder mens, en dat is 'thuis' of het gezin. Dit punt wijkt voor niemand af, en zo zal het zijn tot het einde van de tijd. Het was zo onder de Wet van Mozes, het is nog steeds zo onder de genade die in het Nieuwe Testament is geopenbaard door Jezus. Het was zo bij de aartsvaders, en het is zo in het nieuwe millennium. De centrale plaats van al het menselijk leven is het gezin. Wanneer het thuis, het gezin, is ingestort, dan is het menselijk leven ingestort. Toch is er geen groter probleem in de wereld vandaag dan de afbrokkeling van het gezin.
God de Vader wil dat Zijn kinderen werken aan goede, gezonde relaties, in goede, gezonde gezinnen waarin Zijn liefde bloeit en mensenlevens vernieuwt.

Hemelse Vader, wat een geweldige opdracht heeft U aan ons, de Gemeente van Jezus Christus, gegeven; ik wil graag deel zijn van Uw plan om de gezinnen te herstellen en rechte voren te trekken in al mijn vriendschappen en relaties. Dank U dat U hierin mijn liefhebbende en stimulerende Vader bent!