Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Onze ledematen aanbieden

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn vader heeft mij gemaakt
We kijken nog even verder naar Gods doel voor ons menselijk lichaam. Onze ledematen, onze lichaamsdelen, moeten slaven - of instrumenten - worden van de gerechtigheid. Ten eerste neemt de Heilige Geest zijn intrek in ons lichaam; vervolgens wordt ons lichaam een instrument in zijn handen.
Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden slaafs beschikbaar gesteld hebt aan de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.(Romeinen 6:19)
Gods bedoeling voor onze ledematen is dat ze aan Hem worden aangeboden als slaven, klaar om zijn wil te doen, wat die wil ook is. Romeinen 13 moedigt ons aan om onze fysieke ledematen aan te bieden als instrumenten van de gerechtigheid. Als ze zonder reserve aangeboden worden aan God, worden onze lichamen geheiligd en worden we waardige tempels van de Heilige Geest.
Als onze ledematen aan Hem zijn overgegeven, als slaven of instrumenten om zijn wil te doen, dan zegt God op zijn beurt: ,,Goed, aangezien dit mijn lichaam is, aanvaard ik de volle verantwoordelijkheid voor het onderhoud en welzijn van dit lichaam, zowel in dit leven als in het volgende." We mogen vertrouwen op Gods zorg, ook voor ons lichaam.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat ik mijn lichaam op dit moment aanbied, zonder reserve, om geheiligd te worden als een waardige tempel voor de Heilige Geest. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.