Shop Doneer

Overvloed ontvangen door genade

Leestijd: 2 min.


Gisteren spraken we over de overvloed die God ons wil geven. Als we nog aarzelen om te geloven in Gods voorziening, dan komt dat misschien doordat we de omvang van Gods genade niet begrij­pen. In 2 Korinthiërs 9:8 is het sleutelwoord 'genade':

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

De basis van Gods voorziening is niet onze wijsheid of bekwaamheid, maar Zijn genade. Om daarvan te kunnen genieten, moeten we de twee basisprincipes die de genade in werking stellen, goed begrijpen.

Het eerste principe staat in Johannes 1:17: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Genade heeft slechts één kanaal ‑ Jezus Christus. Genade wordt niet ontvangen doordat we ons houden aan enig wettisch of religieus sys­teem, maar uitsluitend en onveranderlijk door Christus.

Het tweede principe staat in Efeze 2:8‑9: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof... niet uit werken, opdat nie­mand zou roemen. Genade gaat boven alles uit wat we ooit door eigen inspanning zouden kunnen bereiken of verdienen (stel dat dat zou kunnen!). Het enige middel waardoor we het kunnen ontvangen, is geloof. Zolang we onszelf blijven beperken tot datgene wat we verdienen, oefenen we geen geloof en ontvangen we dus niet alle genade die God voor ons heeft.

Hoe functioneren deze principes nu op financieel gebied? Allereerst moet ik benadrukken dat Gods zegen nooit rust op oneerlijkheid of luiheid, of - en dat is onder christenen misschien nog wel vaker voorkomend - op een onverantwoordelijke manier omgaan met financiën. In Spreuken 10:4 wordt ons gezegd: Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk. In Efeze 4:28 zegt Paulus: Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. God verwacht van ons dat we naar vermogen met eerlijk werk ons brood verdienen, niet alleen om genoeg te hebben voor onszelf, maar ook om iets over te houden voor anderen die behoeftig zijn. In 2 Thessalonicenzen 3:10 is Paulus nog duidelijker: Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. De voor­zieningen van Gods genade zijn niet voor mensen die oneerlijk zijn of lui.

Toch kan het zo zijn dat, hoewel we eerlijk en gewetensvol alles hebben gedaan wat in onze macht ligt om te zorgen voor onszelf en hen die van ons afhankelijk zijn, we toch op of zelfs onder het bestaansminimum leven. De boodschap van genade is dat we die situatie niet hoeven te accepteren als de wil van God. We kunnen ons in geloof tot God richten door Jezus Christus en Hem vertrouwen om ons in alles altijd van al het nodige te voorzien, zodat we overvloedig kunnen zijn in elk goed werk.Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U wilt voorzien in alles wat ik nodig heb op elk gebied. Ik wil eerlijk en ijverig zijn, maar daar kan ik Uw genade niet mee verdienen. Wilt U mij leren hoe groot Uw genade is, zodat ik zonder schroom Uw overvloed kan ontvangen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

Begin december wordt het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor weeskinderen gevierd. Bid dat de 800 weeskinderen en behoeftige kinderen die komen, rijk gezegend zullen worden, en dat zij die Jezus niet kennen Hem zullen aanvaarden als Heer en Redder.