Shop Doneer

Overwinnen door lofprijs

Leestijd: 2 min.
Door de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, om uw tegenstanders te verslaan, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
(Psalm 8:3)
Door het hele boek Psalmen heen, lezen we dat David steeds opnieuw wijst naar zijn vijanden. Slechts weinig mensen hadden meer vijanden dan David. Voortdurend bleven ze hem achtervolgen, opjagen en omsingelen. En hun bedoeling was hem te vernietigen. De enige reden dat David dit alles overleefde, was dat David een geheim had ontdekt...
David wist hoe hij met zijn vijanden om moest gaan. Hij trad hen niet tegemoet vanuit zijn eigen kracht of wijsheid. Nee, in plaats daarvan nodigde hij de aanwezigheid en de kracht van God uit.
Een belangrijke manier waarop hij dat deed, was door lofprijs, een manier die God hem Zelf had voorgeschreven. David zegt immers: Door de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, om uw tegenstanders te verslaan. In de natuurlijke hiërarchie horen kinderen en zuigelingen tot de zwakste soort mensen, maar zelfs de lofprijs van het zwakste menselijk wezen heeft een geweldige uitwerking: het doet de vijand en de wraakzuchtige ophouden.
De Bijbel laat zien dat wij, net als David, omringd zijn door vijanden. Onze vijanden bevinden zich echter eerst en vooral in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het hoofd van deze vijanden wordt beschreven als 'de vijand en de wraakgierige' - satan zelf. Hij is de aanklager van de broeders, die ons en alles wat we doen in een verkeerd daglicht probeert te stellen, en die ons zelfs voor de troon van God voortdurend probeert aan te klagen. Hoe kunnen we hem tot zwijgen brengen? David liet ons zien hoe dat moet: door lofprijs.
Als onze lofprijzing naar God opstijgt, dan brengt dat satan tot zwijgen. Onze lofprijs stelt satans beschuldigingen en zijn leugens van angst, onzekerheid en gedeprimeerdheid buiten werking. Het snoert hem de mond en maakt ons vrij om ons leven te leven zonder de voortdurende veroordeling van zijn beschuldigingen. Door lofprijzing roepen we de aanwezigheid en kracht van onze God aan tegen alle machten die ons bestrijden.

Mijn antwoord in geloof:
Geweldige hemelse Vader, dank U wel dat satans leugens van angst, onzekerheid en depressie geen vat op mij hoeven te krijgen. Dank U wel voor het wonder van lofprijs; als ik U grootmaak met mijn lofprijs, worden alle andere dingen klein. Dank U dat satans macht en tegenstand erdoor gebroken wordt. Amen.