sluit
Shop Doneer

Poorten van lof

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 72

Poorten van lof
Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. (Psalm 100:4-5)Voor ieder van ons is het heel belangrijk om te weten hoe we in Gods tegenwoordigheid kunnen komen. Hoe gaan we Zijn poorten binnen? Hoe komen we in Zijn voorhoven? Er is maar één aanvaardbare manier: we gaan Zijn poorten binnen met een lofoffer, we komen Zijn voorhoven binnen met een lofprijs, wat nauw verweven is met dankbaarheid; we hebben toegang als we tot God komen met dankzegging en lofprijs.In het boek Jesaja (60:18) lezen we dat de stad van God muren en poorten heeft, en dat de muren genoemd worden ‘heil’ en de poorten ‘lof’. Met andere woorden, er is geen andere manier om in de tegenwoordigheid van God – de plaats van heil – binnen te komen, dan door de poort van lof. Een andere manier om toegang tot God te krijgen is er niet. Het is heel belangrijk dat je je hiervan bewust bent.Soms hebben we de neiging te zeggen: maar waar kan ik God nu voor danken, waar kan ik Hem nu voor prijzen?De psalmist geeft ons drie redenen:De Heer is goed.Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.Zijn trouw is van generatie op generatie.Dit zijn drie redenen waarom we God altijd zouden moeten prijzen en danken. Besef dat geen enkele van deze redenen ooit zal veranderen door onze situatie of omstandigheid. Wat onze omstandigheden ook zijn, deze drie redenen om God te prijzen en te danken, zijn altijd van kracht.

Hemelse Vader, dank U wel dat ik altijd drie redenen heb om dankbaar te zijn en U te prijzen… Ten eerste: U bent altijd goed! Ten tweede: Uw goedheid, vriendelijkheid duren voor altijd. En ten derde: Uw trouw blijft altijd doorgaan, ook voor mijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen… Amen.