Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Praktische manieren om lief te hebben (3)

Leestijd: 3 min.

We vervolgen met de laatste vijf van de lijst concrete manieren waarop we Gods liefde praktisch en ruimhartig uit kunnen delen.

8. Leg je trots af.

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog (Romeinen 12:16). Deze vermaning is van dezelfde strekking als het advies aangaande hen die blij zijn en die huilen. Ik geef u 'de Prince-versie' van vers 16: "Leef in harmonie, wees nederig, niet eigenwijs of arrogant. En bovenal: vermijd hoogmoed". Het boek Spreuken zegt ons dat overmoed alleen maar ruzie geeft (Spreuken 13:10). De grootste algemene oorzaak van twist en onenigheid is hoogmoed.

9. Ga eerlijk met anderen om.

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen (vers 17). Liefhebben betekent dat je eerlijk met mensen omgaat, en dat je geen wraak neemt als je verkeerd behandeld wordt.

10. Wees een vredestichter.

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. (vers 18)

De realiteit is dat je niet met iedereen in vrede kunt leven, want sommige mensen weigeren vrede te stichten. Maar wat jou betreft, sluit vrede en houd vrede met iedereen. Dat zal je spijsvertering goed doen. Weet je hoe vaak onze maag van streek raakt omdat we hatelijk, bitter en onvergevingsgezind zijn? Het woord voor 'vrede', in het Hebreeuws shalom, betekent in feite 'compleetheid'. Het is een mooi woord. Als je vrede uitdeelt, ontvang je vrede en rust omdat je geestelijk 'compleet' - dus in balans - bent.

11. Neem geen wraak.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. (vers 19)

Paulus gebruikt een paar heel beangstigende woorden in dit vers. Hij zegt: "Laat ruimte voor de toorn van God". Dat is een angstwekkende gedachte. Als jijzelf geen wraak neemt, zal God wraak nemen voor jou. Wat zou ik liever hebben? Te maken hebben met een mens of te maken hebben met God?

Als een mens zich wil wreken ben ik daar niet bang voor. Maar als God de zaak overneemt van die persoon, is dat een angstwekkend vooruitzicht. Je kunt iemand niet banger maken dan door een stap terug te doen en zeggen: "Ik wreek mezelf niet. God zal wel met je afrekenen".

12. Overwin het kwade door het goede.

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (vers 21). Hoe doen we dit op een praktische manier? Nu we aan het einde van dit boekje komen zullen we dat vers nauwkeuriger gaan onderzoeken. Maar zoals je zult zien kun je een groot deel van deze raad heel eenvoudig in tegengestelde zin opvolgen. Met andere woorden, ga nooit met een slecht iemand om op zijn eigen niveau. Kom haat tegemoet met liefde. Kom bitterheid tegemoet met zachtheid. Kom boosheid tegemoet met vriendelijkheid.

Weet je voor wie de hemel is gemaakt? Voor overwinnaars - voor hen die het kwade overwinnen door het goede.

Gebed van de dag

Vader, ik kies vandaag om alle trots af te leggen, eerlijk met anderen om te gaan, de vrede met alle mensen te bewaren, nooit ruimte te geven aan wraakgevoelens, en in navolging van Jezus het kwade te overwinnen door het goede. Dank U voor de hulp van Uw Geest in al deze dingen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.