Shop Doneer

Prijs de Heer, al Zijn schepselen

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 89

Prijs de Heer, al Zijn schepselen
De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar wíj zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. (Psalm 115:17-18)De Bijbel spoort elk onderdeel van de schepping en ieder schepsel aan om de Heer te prijzen: de hemelen, de zeeën, de bossen, en ook de rotsen. Er is niets dat de Heer niet hoeft te prijzen.Het Woord spreekt over allerlei soorten van schepsels, schepsels in de zee, kruipende schepsels, het vee, de wilde dieren… Het Woord spreekt over alle rangen en standen van de mensheid: koningen, prinsen, jonge mannen, oude mannen, meisjes, kinderen – ze worden allemaal aangespoord om de Heer te prijzen.In feite is er maar één categorie mensen die de Heer niet prijst. Weet je welke? De doden. Alleen de doden prijzen de Heer niet.Beste vriend, als jij de Heer niet prijst, weet je wat jouw probleem dan is? Dan ben je één van die doden. Niet fysiek natuurlijk, maar in geestelijk opzicht… Hij roept je op: Kom tot leven. Begin de Heer te prijzen. Hoe meer je de Heer prijst, hoe meer blijdschap en geestelijk leven je gaat ervaren.Begin vandaag! Begin Hem hier en nu te prijzen!
Heer, ik wil U prijzen! Ik hef mijn handen op tot U Heer! U bent alles voor mij. Ik verhoog Uw Heilige naam O Heer! (Als je dit lied hebt herkent, zing het dan uit voor Gods troon!) Heer, het is geweldig om Uw heilige naam te loven en prijzen Heer! Dank U voor Uw grootheid! Amen.