Shop Doneer

Prioriteit één: Gods koninkrijk

Leestijd: 2 min.
In de eerdere overdenkingen zagen we het eerste gebied waarin ons denken moet veranderen: Onze doelen moeten in lijn komen met Gods doelen. We zagen de twee voornaamste doelen die God met de schepping uitwerkt: zijn heerlijkheid en uitnemendheid of uitmuntendheid.
Als voorbeeld van Gods maatstaf van uitnemendheid koos ik het scheppingsverhaal. God inspecteerde iedere fase van de schepping om te zien of het voldeed aan Zijn standaard. Pas als Hij constateerde dat het 'goed' was, ging Hij verder. Aan het einde, toen Hij de gehele schepping overzag, zei Hij dat het 'zeer goed' was. Dit zijn dus de twee hoofddoelstellingen die we moeten begrijpen en waar we ons voor moeten openstellen: zijn eigen glorie en voldoening in uitnemendheid.
Nu zullen we het tweede gebied gaan bekijken waarin ons denken in lijn moet komen met het denken van God, namelijk Zijn prioriteiten. Als onze prioriteiten niet overeenkomen met die van God, dan zijn we niet met Hem in harmonie en kunnen we dus niet met Hem wandelen.
Ik geloof dat Gods eerste prioriteit Zijn Koninkrijk is. In al Zijn handelen met de mensheid en de wereld waarin zij leeft, is Gods eerste prioriteit altijd het tot stand brengen van Gods Koninkrijk op aarde. Ik benadruk 'op aarde', omdat ik denk dat vele christenen hier een verkeerde prioriteit hebben. Hun belangrijkste prioriteit is naar de hemel te gaan. Dat is inderdaad ook belangrijk, maar ik denk niet dat dat Gods eerste prioriteit is. Het mag een fase zijn in het totale proces, maar Gods eerste prioriteit is nu 'de hemel op aarde' te brengen. Hierin is de Bijbel zo anders dan het denken van religieuze mensen. Die zijn er meestal meer op gericht om op de één of andere wijze het aardse gebeuren te ontvluchten. Maar God denkt in termen van het vestigen van Zijn Koninkrijk midden in deze wereld! Een van de uitspraken van de Heer Jezus die hoort tot mijn favorieten, is:
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheüs 24:14)

Heer, wat een geweldige kracht is het geloof in mijn leven; een kracht die het bederf van de zonde weert en die mij helpt om te excelleren in het goede. In Jezus' kracht mag ik Gods maatstaf van uitmuntendheid nastreven - in mijn ethische keuzes, in mijn gezin en relaties, in mijn werk, en op alle andere gebieden. Amen.