Shop Doneer

Rechtens vrij!

Leestijd: 3 min.
Toen God mij leidde in de bevrijdingsbediening, rekende ik voornamelijk af met takken in het bovengedeelte van de boom - verslavingen en zichtbare vleselijke zonden zoals roken, seksverslaving en vraatzucht, waar religieuze mensen vaak met een boog omheen lopen. Maar al snel realiseerde ik me dat iedere verslaving een tak is die groeit aan een grotere tak. Als je alleen de takken van verslaving afsnoeit, dan laat je de wortel van het probleem ongemoeid. Het basisprobleem van iedere verslaving is frustratie, onvrede. Om werkelijk met verslaving af te rekenen, moet je ontdekken door welke frustratie de verslaving heeft kunnen groeien. Maar zelfs frustraties zijn alleen maar takken. Om af te rekenen met de werkelijke problemen van de mensheid moet je onder de oppervlakte op zoek naar de wortels. Dat is wat Johannes de Doper zei in Mattheüs 3: ,,Reeds nu ligt de bijl aan de wortel der bomen.'' Wat is de wortel?Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. (Jesaja 53:6) Zie hier de wortel van ons probleem: onze opstandigheid tegen God. In ieder van ons woont een rebel. Het kan een communistische rebel zijn, een alcoholische rebel, of zelfs een aardige, godsdienstige rebel, maar hij blijft een rebel, een opstandeling. God heeft maar één oplossing voor deze opstandeling. Hij stuurt hem niet naar de zondagschool, of naar de kerk, en leert hem ook niet de Gouden Regel. Ook laat Hij hem geen bijbelteksten uit het hoofd leren. Hij executeert hem. De doodstraf is Gods oplossing voor de oude, zondige mens. Maar de boodschap van genade is dat die doodstraf al heeft plaatsgevonden, namelijk in Jezus aan het kruis. Kijk maar Rom. 6:6-7: Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Paulus heeft het hier niet over je zonden uit het verleden. Hij spreekt over de opstandeling die nu in jou is. Misschien ga je naar de kerk en bid je regelmatig en worden je zonden vergeven, maar als je die kerk uitwandelt terwijl de rebel die in je woont nog steeds in leven is, dan zal die rebel door blijven gaan met zondigen. Om te worden bevrijd van de slavernij van de zonde, moeten we méér doen dan vergeving ontvangen van onze zonden uit het verleden; we moeten afrekenen met de opstandeling in ons. Hier komt Jezus' dood aan het kruis in beeld. Onze oude mens werd mede gekruisigd met Hem. Dit is een historisch feit. Het is waar gebeurd, of je het nu weet en gelooft of niet. Het probleem met veel christenen is dat ze deze waarheid missen. De kruisiging van je oude mens die mèt Christus gekruisigd werd, kan niet doorwerken in je leven totdat je het weet en ook gelooft. Als je het gelooft, dan krijgt deze kruisiging gestalte in je persoonlijke ervaring. Iedereen die nog niet heeft afgerekend met de oude mens, is nog steeds een slaaf van de zonde. Rom. 6:6-7, de tekst die je we zojuist las, maakt dit duidelijk. Maar de mens die met Christus is gestorven, is rechtens vrij van de zonde. Het Grieks gebruikt hier het woord 'gerechtvaardigd'. Als je eenmaal de laatste afrekening hebt betaald, dan zijn er geen openstaande rekeningen meer. De wet kan niets meer van je eisen als je dood bent. Je bent rechtens vrij!


Kostbare Heer Jezus, dank U wel dat ik 'rechtens' vrij ben de zonde, dus geen enkele zonde en ook geen schuld die daar altijd bij meekomt, kan aan mij blijven hangen en mijn vrijheid roven. Ik prijs Uw naam Jezus, voor werkelijke, totale vrijheid, omdat U mij heeft vrijgemaakt! Amen.