Shop Doneer

Regen of sneeuw

Leestijd: 1 min.
...zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten...
Het beeld van regen èn sneeuw laat zien dat Gods Woord op verschillende manieren tot ons kan komen. Het kan komen als regen of als sneeuw. Regen dringt onmiddellijk in de aarde, maakt het vochtig en daardoor vruchtbaar. Sneeuw daarentegen, ligt op het harde oppervlak van de aarde en doet aanvankelijk niets; het dringt er niet direct in door.
Eerst moet de temperatuur veranderen. De zonnewarmte moet doordringen om de sneeuw te doen smelten. Dan pas kan de aarde het ontvangen. Men zegt wel dat gesmolten sneeuw in bepaalde omstandigheden beter is voor de aarde dan gewone regen.
Zo is het ook met Gods Woord. Soms komt het als regen en kunnen we het onmiddellijk in ons hart ontvangen. Soms lijkt het echter heel moeilijk door te dringen. We lezen in Joh. 6:60 dat de discipelen zeggen:Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? (NBV)
Zo is het met sneeuw. Een goede raad: als Gods Woord tot je komt als sneeuw, verwerp het niet. Laat het op je hart liggen en wacht tot de zon van Gods liefde en genade opkomt en de sneeuw doet smelten. Dan zal je hart het kunnen ontvangen.
Soms komt Gods Woord dus als regen, soms als sneeuw. Maar hoe het ook komt, als we op de juiste manier reageren, dan zal Gods Woord altijd Zijn wegen en gedachten aan ons bekend maken.
Heer, ik herken zo dat soms als ik uw Woord lees, ik daar nog niet direct iets mee kan. Toch berg ik het in mijn hart en maak de toewijding uw Woord nooit te verwerpen, zodat ik niet tegen U zondig, maar Uw Woord op lange termijn toch zijn kracht en effect in mijn leven zal hebben. Amen.